Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, tarımsal üretimi ve faaliyetleri analiz etmeyi, ürünlerin pazarlama mekanizmalarını öğretmeyi hedeflemektedir.

Dersin İçeriği: 

Tarımsal ürünler pazarlanması, hem tarımsal ürünlerin özelliğinden hem de büyük bir pazar potansiyeli oluşturduğundan dolayı özel bir disiplin olarak ele alınıp, öğretilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Tarımsal üretimin özelliklerini kavrayabilir.

1

1,2,3

A,B,C

Pazarlama yönetimi fonksiyonlarını tarımsal ürünler açısından (diğer tüketim malları ve endüstriyel ürünlerden farklı olarak) öğrenebilir.

1,3

1,2,3

A,B,C

Başlıca (bitkisel ve hayvansal ürünlerin) pazarlama uygulamaları hakkında kazanımlar gerçekleştirebilir.

1,3

1,2,3

A,B,C

Pazarlamanın önem ve özelliklerini kavrayabilir.

3

1,2,3

A,B,C

Uluslararası ve iç pazardaki tarım ürünleri ticaretini anlayabilir.

1,3

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tarımsal Pazarlama ve İhracat

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Tarımsal Pazarlamanın Esasları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Uluslararası Tarımsal  Piyasa ve İhracat Pazarının Seçimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Tarımsal Pazarlama kararları için Bilgi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Tarımsal İhracat ile ilgili Piyasaya Giriş Çeşitleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Tarımsal İhracat ile ilgili ürün ve fiyatın belirlenmesi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Incoterms 2010 teslim Şekilleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Uluslararası Tarımsal Ticarette kullanılan dökümanlar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Tekrar ve Ara Sınav

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Tarımsal İhracat İşlemleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Tarımsal İthalat İşlemleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Alternatif Dış Ticaret Yöntemleri ve İhracat Teşvikleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Tekrar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Projelerin Sunumu

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

Çeşitli yayınlar ve ders notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

X

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

3

9

Sunum

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
2