Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFE 131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilere kendilerini akademik dilde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır.​

Dersin İçeriği: 

 Okuma, anlama, eleştirel yorum ve tartışma; temel sözel becerileri (bireysel, ikili ve grup içi); üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri; tablo ve grafik bilgilerini aktarma teknikleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ödev 2. Sınav 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Akademik metinleri okuyabilir ve anlayabilir 3,4,6,8 1,2,3 A
Yeni bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin edebilir 2,3,4,6,10 1 A
Özetleyebilir, kendi sözcükleri ile ifade edebilir, alıntı yapablir ve metin içi kaynak gösterebilir 3,7 1 A
Bir konuyu veya metni sözel olarak sunabilir 1 1,2,3 A
Resmi bir e-mail yazabilir 9 1,2 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş

Sınıf  ilke ve kuralları  

Ünite 1 : Sayfa 6, 7, 8

 
2 Ünite 1 : Sayfa 9, 10, 11, 12  
3 Ünite 1 : Sayfa 13, 14, 15

Yazma Ödevi : Sayfa 15 Alıştırma 12

MyEnglishLab : Ünite 1

Ünite 2 : Sayfa 16, 17

 
4 Ünite 2 : Sayfa 18, 19, 20, 21  
5 Ünite 2 : Sayfa 22, 23, 24, 25

Yazma Ödevi : Sayfa 24 Alıştırma 10

 
6 Ünite 3 : Sayfa 26, 27, 28, 29  
7 Ünite 3 : Sayfa 30, 31, 32, 33  
8 Vize Öncesi Tekrar  
9 Ünite 3 : Sayfa 34, 35

Yazma Ödevi : Sayfa 34 Alıştırma 8a

MyEnglishLab : Ünite 3

Ünite 4 : Sayfa 36, 37

 
10 Ünite 4 : Sayfa 38, 39, 40, 41  
11 Ünite 4 : Sayfa 42, 43, 44, 45

Yazma Ödevi : Sayfa 45 Alıştırma 16

MyEnglishLab : Ünite 4

 
12 Ünite 5 : Sayfa 46, 47, 48, 49  
13 Ünite 5 : Sayfa 50, 51, 52, 53  
14

Ünite 5 : Sayfa 54, 55

MyEnglishLab : Ünite 5

 
15 Final sınavı için genel tekrar  

Kaynaklar

Ders Notu New Language Leader Advanced  Pearson Education Ltd.
Diğer Kaynaklar MyEnglishLab

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders kitabı, MyEnglishLab (dijital platform)
Ödevler Üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri; tablo ve grafik bilgilerini aktarma teknikleri.
Sınavlar Vize,  Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
MyEnglishLab Ödevleri 5 10
Sınıf içi katılım 1 20
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı 1 40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Temel sunum tekniklerini kazandırır       x    
2 Metin özetleme becerisi edindirir         x  
3 Kendi kelimeleri ile yeniden ifade etme becerisini kazandırır         x  
4 Alıntı yapma tekniklerini edindirir         x  
5 Sentezleme becerisi edindirir       x    
6 Metin içi atıf kullanma ve kaynakça oluşturma teknikleri edindirir         x  
7 İntihalden kaçınma teknikleri kazandırır       x    
8 Resmi mail yazma temellerini kazandırır         x  
9 Bilinmeyen kelimelerin anlamlarını parçadan çıkarma becerisi kazandırır         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil değildir) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev 5 2 10
Arasınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,92
Dersin AKTS Kredisi     5
1