• Türkçe
  • English

Kamu Yönetimi bölümünün program çerçevesi temel olarak Yönetim Bilimleri, Hukuk ve Siyaset Bilimi derslerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra ekonomi, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları alanları da programımızda yer almaktadır. Program, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettişlik gibi meslek alanlarının gerektirdiği donanıma dönük olarak yapılandırılmıştır.

Lisans programımızdaki dersler, sadece öğretim üyesinin ders anlattığı ve öğrencilerin not aldığı dersler olarak değil, öğrencilerin araştırma yapması, tartışması ve analizler yaparak üretmesine dayalı derslerdir. Bölümümüzdeki temel yaklaşım, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir. Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edildiği programımızda, uzmanlaşmaya olanak sağlamak esas amacımızdır. İnteraktif eğitim anlayışımız doğrultusunda öğrencilerimize toplumsal konularda empati kazandırmak nihai amaçlarımızdandır. 

Mezun olan öğrencilerimiz kariyerlerine akademik alanda devam edebilecekleri gibi kamu sektöründe ya da özel sektörde çalışabilmektedirler.