• Türkçe
  • English

Kurulduğu tarihten itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Kamu Yönetimi Bölümü, 2004 yılında eğitime başlamış, ilk mezunlarını 2009 yılında vermiştir. 2004-2005 döneminde Prof.Dr. Hasan Köni, 2005-2007 döneminde Prof.Dr. Ahmet Naki Yücekök ve 2007-2009 döneminde de vekaleten Yrd.Doç.Dr. M.Deniz Tansi’nin yürüttüğü Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, 2009 yılından itibaren Prof.Dr. Meral S.Öztoprak tarafından yürütülmektedir.

Bölümde, biri kadrolu ikisi yarı zamanlı üç profesör, üçü kadrolu üçü yarı zamanlı olmak üzere altı yardımcı doçent, bir yarı zamanlı doçent, iki proje asistanı ve biri doktor, diğeri öğretim görevlisi on dört akademik personel vardır.

Eğitim dili İngilizce olan Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenciler, Hazırlık Programında İngilizce dilini öğrenip geliştirerek, lisans programının birinci sınıfına başlar. Dört yıllık lisans eğitimlerinde, Yönetim Bilimleri / Siyaset Bilimi / Hukuk / Kentleşme ve Çevre olmak üzere dört anabilimdalı çerçevesinde kendilerine sunulan ders seçenekleri ile alanlarında uzmanlaşmış bireyler olarak mezun olurlar. Kamu Yönetimi Bölümü, bir yandan öğrencilerinin akademik olarak gelişmesini desteklemekte, bu çerçevede  “XI.Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi’ne” ev sahipliği yapmıştır. Diğer yandan da yerel yöneticiler (belediye başkanı, kent konseyi başkanı) ile mülki amirlerle (vali, kaymakam) öğrencileri buluşturan çeşitli etkinliklere de imza atmaktadır.

Küreselleşen dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişimin, ülkelerin yönetim yapılarında değişimlere neden olması, son yıllarda hızla artan reform çalışmaları, yönetişim ile hukukun üstünlüğü, şeffaflık, etkin sivil toplum, katılım ve denetim, yerinden yönetim gibi kavramların önem kazanması ile, 2014-2015 Akademik Yılından itibaren, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak bölümümüz bünyesinde “Yerel Yönetimler ve Yönetişim” (tezli / tezsiz) Yüksek Lisans Programımız eğitime başlamıştır. Programın eğitim dili İngilizcedir.