• Türkçe
  • English

VİZYON

Küresel çağdaş değerlere sahip, toplumsal sorumlulukların bilincinde, kamu yararını ön planda tutan, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, yeniliklere açık, girişimci, uluslararası olguları algılayabilen kültürlü, lider olacak bireyler yetiştirmektir.

MİSYON

Bütün bilim alanlarında uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile toplumun gereksinimi olan araştırmacı, yaratıcı, özgün, kendine güvenen ve girişimci öğrenciler yetiştirmek, uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte araştırma ve eğitim alanı yaratmak ve toplumun yaşam boyu eğitimini sağlayan ortamı oluşturmaktır.