Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 442
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, demiryolu taşımacılığının temellerini öğretmek ve demiryolu taşımacılığının temel bileşenleri, terminolojisini tüm detaylarıyla öğrencilere aktarmaktır.

Dersin İçeriği: 

Tren dinamikleri, demiryolu organizasyonları,enerji kullanımı, lokomotifler,otorayların bileşenleri ve çeşitleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 5:Benzetim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program çıktılarına katkısı Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi alan öğrenciler yük trenlerinin çeşitlerini öğrenirler 1,2,3,5 1, 2, 3 A
Öğrenciler bu derste araç ve tren hareketlerinin dinamiğini öğrenir 1,2,3,5,6 1, 2, 3 A
Bu derste öğrenciler, yüksek hızlı raylı sistemlerini ve teknolojilerini öğrenir. 1,2,3,5,6,7,8,9 1, 2, 3 B,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Demiryolu organizasyonları Ders kitabı
2  Tren dinamikleri Ders kitabı
3 Araç geometrisi Ders kitabı
4 Tren çeşitleri ve bileşenleri Ders kitabı
5 Güvenlik performansları Ders kitabı
6 Tren sistemleri Ders kitabı
7 Trenlerde iletişim özellikleri Ders kitabı
8 Yük trenlerinin çeşitleri Ders kitabı
9 Vize sınavı  
10 Demiryolu operasyonları Ders notları
11 Terminaller Ders notları
12 Kentsel transit Ders notları
13  Dönem projesi sunumları  
14  General tekrar  
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu The railroad, what it is ,what it does, 5th Edition’, Armstrong, John, Simmons Boardman Books,Inc
Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders konularıyla ilgili ders notları
Ödevler  
Sınavlar Vize final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    30
Kısa Sınav    20
Ödev    50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    40
Yıl içinin Başarıya Oranı    60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.     x    
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.         x
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.         x
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,             x
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
7  Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak   x      
8  Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek         x
9  Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek         x  
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak         x
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,   x      
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.   x      
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek         x
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak, x        
15  Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek. x        
16 Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme x        
17 Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme x        
18 Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.          x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 5 15
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 3 5 15
Ödev 3 8 24
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     149
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,96
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri