Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 480
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin deniz işletmeciliği ve liman operasyonları yönetimine yakın olmalarını sağlamak

Dersin İçeriği: 

Liman uygulamalarında kısıtlamalar,Limanlarda kullanılan ekipmanlar, liman servis birimleri,deniz operasyon yönetimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program öğrenim çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci liman yönetimini nasıl uygulayacağını öğrenir 1,2,3,6,7,8 1,2,3 A
Bu dersi alan öğrenciler,deniz lojistiğini analitik düşünme becerisini kazanırlar 1,2,3,6,7,8 1,2,3 A
Bu dersi alan öğrenciler, deniz liman operasyonlarının tanımlayıcı metodlarını öğrenirler 1,2,3,4,7,8,9,12,14 1,2,3 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Limanlarda kısıtlar Ders notları
2 Limanlarda kısıtlar Der notları
3 Limanlarda kullanılan ekipmanlar Ders notları
4 Limanlarda kullanılan ekipmanlar Ders notları
5 Liman servis birimleri Ders notları
6 Liman servis birimleri Ders notları
7 Deniz operasyon yönetimi Ders notları
8 Deniz operasyon yönetimi Ders notları
9 Vize sınavı  
10 Saha operasyon yönetimi Ders notları
11 Saha operasyon yönetimi Ders notları
12 CFS operasyon Yönetimi Ders notları
13 CFS operasyon Yönetimi Ders notları
14  Kapı operasyon yönetimi Ders notları
15 Final sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu : Ders notları
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar :  
Ödevler :  
Sınavlar :   1 Vize sınavı, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 30
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.     x    
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.         x
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.         x
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,     x    
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
7  Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
8  Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek         X
9  Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek     X    
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak       x  
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,         x
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.     x    
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek   x      
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,   x      
15  Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.         x
16 Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme     x    
17 Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme     x    
18 Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.        x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 5 3 15
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 3 8 24
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     134
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,36
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri