Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 352
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin kolayca araştırma yapmalarına yardımcı olan gelişmiş Deniz iş ve lojistik sorunu için analitik düşünme yöntemleri kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Acente ve Pazarlar,operasyon süreçleri ve performansları, navlun sözleşmeleri, navlun ödemerli ve hesaplamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktılarına Katkısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenci bu derste denizcilik ekonomisi ve lojistiğini uygulamayı öğrenir.

1,2,3,4,7,8,9

1,2,3

A

Bu derste öğrenci, deniz lojistiği sektöründe uygulamalar yapmayı öğrenir

1,2,3,6,7,8,9

1,2,3

A

Bu dersi alan öğrenciler deniz lojistiği için gereken profesyonel yaklaşımına sahip olur

        1,2,3,7,8,9,12

1,2,3

A

Bu derste öğrenciler ürün ve bilgi akışında yaşanan sorunların çözümünü öğrenir

1,2,3,7,9, 12

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Acente & pazarlamalar

Ders notları

2

Acente & pazarlamalar

Ders notları

3

Operasyon süreçleri & dökümanları

Ders notları

4

Operasyon süreçleri & dökümanları

Ders notları

5

Navlun & Pazar hareketleri

Ders notları

6

Navlun & Pazar hareketleri

Ders notları

7

Navlun sözleşmeleri

Ders notları

8

Navlun sözleşmeleri

Ders notları

9

Vize sınavı

 

10

Navlun ödemeleri

Ders notları

11

Navlun ödemeleri

Ders notları

12

Demoraj hesaplamaları

Ders notları

13

Demoraj hesaplamaları

Ders notları

14

Demoraj hesaplamaları

 

15

Final Sınavı 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu 

Ders Notları

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları ,

Ödevler

 

Sınavlar

Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

40

Kısa Sınav

 

10

Ödev

 

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

 

 

x

 

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 

x

 

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

 

x

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

 

 

 

x

 

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

 

 

x

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

 

x

 

7

 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

 

 

x

8

 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

 

x

 

 

 

9

 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

x

 

 

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

 

x

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

x

 

 

 

 

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

 

 

x

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

x

 

 

 

 

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

 

x

 

 

 

15

 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

x

 

 

 

 

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

x

 

 

 

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme

 

 

 

x

 

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. 

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

15

15

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

5

8

40

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri