Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, özellikle global organizasyonların etkili bir şekilde entegre lojistik sistemlerini yönetiminde kullanılan kavramları tanıtmak ve farklı endüstriler için lojistik ile ilgili problemlere nasıl çözüm üretilebileceğini öğrenmektir.

Dersin İçeriği: 

Entegre lojistik yönetiminin prensipleri, lojistik yönetimi için endüstriye özel çözümler, lojistik yönetiminde karşılaşılan problemler ve çözümlerine ilişkin bilgiler, tedarik zinciri yönetiminde lojistiğin rolü.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program çıktılarına katkısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Entegre lojistik yönetiminin gelişiminin arkasındaki temel sebepleri açıklayabilme.

1,2

1, 2, 3, 12

A, C

Farklı endüstriler için etkili lojistik yönetiminde temel oluşturan ihtiyaçları değerlendirlebilme.

1,2,4

1, 2, 3, 12

A, C

Entegre global lojistikle ilgili problemlere çözümler üretebilme.

1,2,8

1, 2, 3, 12

A, C

Entegre lojistik sistem çözümü geliştirebilmek uzmanlığına ve yeteneğine sahip olma.

1,2,11

1, 2, 3, 12

A, C

Lojistiğin tedarik zinciri yönetimindeki rolü ve önemini açıklayabilme.

1,2,11,12

1, 2, 3, 12

A, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 Perakende lojistiği

 PPT yansıları

2

 Tekstil ve hazır giyim lojistiği

 PPT yansıları

3

 Elektronik ürünler lojistiği

 PPT yansıları

4

 Otomotiv lojistiği

 PPT yansıları

5

 İlaç lojistiği

 PPT yansıları

6

 Gıda lojistiği

 PPT yansıları

7

 Tersine lojistik

 PPT yansıları

8

Ara sınav

 

9

Global lojistikte karşılaşılan problemler

 PPT yansıları

10

 Lojistikte küresel aracılar

 PPT yansıları

11

 Global üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıları

 PPT yansıları

12

 Vaka sunumları

 Vakalar

13

 Vaka sunumları

 Vakaları

14

 Vaka sunumları

 Vakalar

 

Kaynaklar

Ders Notu

Contemporary Logistics, 10/E, Paul R. Murphy,Jr., Donald Wood, Prentice Hall, 2011.

Business Logistics: Supply Chain Management, Ronald H. Ballou, Prentice Hall, 2003.

Harvard Business School Cases Studies for SCM and Logistics.

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders konularıyla ilgili Powerpoint yansıları

Ödevler

Global lojistik ile ilgili vakalar

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav

-

 

Ödev

1

30

Toplam

 

60

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

 

 

X

 

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 

 

X

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

 

X

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

 

 

 

 

X

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

X

 

 

 

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

X

 

 

 

7

 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

X

 

 

 

 

8

 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

 

 

X

 

 

9

 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

 

X

 

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

X

 

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

 

 

 

X

 

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

 

X

 

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

X

 

 

 

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

 

 

 

X

 

15

 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

 

 

X

 

 

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

 

 

X

 

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme

 

 

 

 

X

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

15

15

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

1

20

20

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

155

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
2