Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR217
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Temel mikrobiyoloji bilgilerinin verilmesi; tarımda, gıdada ve biyoteknolojide önemli olan mikroorganizmaların anlatılması; mikroorganizmların topraktaki ve bitki büyümedeki rolü; mikrobiyolojik sorunlara etkin çözüm üretebilme becerilerinin kazandırılması.

Dersin İçeriği: 

Mikrobiyoloji biliminin temelleri. Mikroorganizmaların sınıflandırılması. Bakteri, küf ve virüslerin önemi. Mikroorganizmaların gelişmesini etkileyen faktörler. Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler. Toprak mikroorganizmaları. Bitkilerde büyümeyi etkileyen bakteriler. Karbon ve azot fikse eden mikroorganizmalar. Gıdalarda patojenik özellik gösteren mikroorganizmalar. Bulaşma kaynakları. Gıda bozulmaları ve  gıda güvenliği.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Mikroorganizmaların genel karakteristiklerini açıklayabilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Patojenik mikroorganizmaları ve gıda bozulmalarına sebep olan mikroorganizmaları ayırt edebilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Mikroorganizmaların gelişimini teşvik eden ve engelleyen şartları  ayırt edebilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Tarımda, gıdada ve biyoteknolojide mikroorganizmaların rolünü açıklayabilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Mikroorganizmaların çeşitleri, sınıflandırılması ve kaynakları

 

Ders notu

2

Mikrobiyal büyümeyi etkileyen faktörler ve mikrobiyal büyümenin kontrolü, mikroorganizmaların birbiriyle ilişkisi

Ders notu

3

Yapı elementleri ve enzimler

Ders notu

4

Toprak mikroorganizmaları: Bakteri ve küfler

Ders notu

5

Toprak mikroorganizmaları: Aktinomisetler, siyanobakteriler, virüsler

Ders notu

6

Protozoa, Gıdada bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar, Patojenik mikroorganizmalar

Ders notu

7

Ara Sınav

 

8

Mikroorganizmaların ürettiği ürünler: toksinler, antibiyotikler, enzimler

Ders notu

9

Bitki büyümesini etkileyen bakteriler

Ders notu

10

Karbon ve nitrogen fikse eden mikroorganizmalar

Ders notu

11

Toprak biyoçeşitliliği ve iklim değişimi

Ders notu

12

Toprak biyoçeşitliliği ve çevre koruma

Ders notu

13

Toprak biyoçeşitliliği ve insan sağlığı

Ders notu

14

Tekrar

Ders notu

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry (2007). Editor: E.A. Paul. 3rd Edition, Elsevier Inc.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

3

20

Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

X

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

5

15

Sunum

1

10

10

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Hiçbiri