• Türkçe
  • English

    Bölümümüzün hocalarının disiplinler arası yapmakta olduğu çalışma ve projeler:

- İşletmelerde Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Sosyolojik Açıdan Göç Olaylarının Değerlendirilmesi

- Sektör ve Akademi İşbirliği Çerçevesinde Maliyet Muhasebesi ve Finansman Yatırım ile İlgili Almanca Kitaplar Dizisi