Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Almanca İşletme okumanın avantajları nelerdir?

Günümüzde İngilizce eğitim hemen hemen bütün üniversitelerde verilmektedir. Almanca bunların arasından bir ayrıcalık olarak sıyrılmaktadır. Ayrıca Almanya, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır ve ülkemizde yaklaşık 8000 kayıtlı Alman Şirketi faaliyet göstermektedir. Mezunlarımız bu şirketlere başvuruda bulunduklarında Almanca bilmeyen adaylara göre oldukça avantajlı konumdadırlar.

Bölümden mezun olunca iş olanakları nelerdir?

Bölümümüz mezunları gerek Türkiye’ de gerekse Dünya’ da faaliyetlerini sürdüren Alman Şirket’ lerin tarafından özellikle tercih edilmektedirler. Mezunlarımızın birçoğu daha staj dönemlerinde birçok Alman şirketi tarafından izlenmekte ve mezun olduklarında da iş teklifi almaktadırlar. Şu an Yeditepe Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) mezunları halihazırda Siemens, BOSCH, Mercedes gibi Alman şirketlerinde çalışmaktadır. Ancak, bölümümüzün mezunlarını yalnızca Alman şirketleri değil, Daikin, Unilever, Ford gibi uluslararası şirketler de tercih etmektedirler.

Bölümünüzün güçlü yönleri nelerdir?

Bölümümüz güçlü yönleri arasında çift diploma anlaşmamızın olması, Almanya ve Avusturya’ nın seçkin üniversiteleri ile Erasmus anlaşmalarımızın bulunması, derslerin temel teorik bilgiler yanında vaka çalışmaları ve bilgi teknolojileri ile desteklenmesi, öğrencilerimizin uluslararası firmalarda gönüllü ve zorunlu staj yapabilme imkanlarına sahip olmasıdır.

Bölüm mezunlarınızın güçlü yönleri nelerdir?

Türkiye’ de hemen hemen her üniversitenin her yıl binlerce İşletme Fakültesi mezunu vermekte olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bölümümüz mezunlarının en önemli güçlü yönü işletme diline Almanca olarak hakim olmaları ve yine bölümde okurken başta İngilizce olmak üzere seçtikleri ikinci bir yabancı dil sayesinde çokuluslu şirketlerde rahatlıkla iş bulabilecek nitelikte olmalarıdır. Mezunlarımızın çoğu çokuluslu firmalarda veya büyük Türk firmalarında çalışmaktadır.

Bu bölümden mezun olurken öğrencilerin Almanca dil yeterliliği hangi düzeye geliyor ?

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) bölümünden mezun öğrencilerimizin dil yeterliliği C1 seviyesine gelmektedir. C1 seviyesinde öğrenciler geniş kapsamlı uzunca metinleri anlayabilir, sonuçlar çıkarabilir, Almancayı sosyal yaşamlarında, iş hayatında, mesleki eğitiminde ve yüksek öğrenimde esnek ve etkili bir biçimde kullanabilirler.

Öğrenciler Bölümde okurken Almanca dilini kullanmada zorluk çeker mi ?

Bölümümüz öğrencilerimizin Almanca dilinde zorluk çekmemesi için Almanca hazırlık programımız bulunmaktadır. Almanca hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz somut ve soyut konulu zor metinleri ana hatlarıyla anlayabilir, kendi uzmanlık alanlarına ilişkin tartışmaları takip edebilir seviyeye geldiklerinde bölüm derslerini takip etmekte zorlanmaz.

Bölümünüzde staj zorunlu mu, yurt dışı stajı destekleyen bir projeniz var mı?

Evet bölümümüzde staj zorunlu olup, öğrencilere Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili konularda işyerlerinde tecrübe edindirmek temel esastır.  Öğrenciler, en az 40 işgünü, uygun görülen firmalarda staj yapmaktadırlar. Stajını tamamlayan öğrenciler, staj sunumu gerçekleştirmektedir. Yurtdışında staj yapmak isteyen adaylarımız ile Erasmus Staj hareketliliği programı kapsamında berlilenen kriterleri yerine getirdiği takdirde Erasmus Programından staj hibesinden yararlanabilirler.

Bölümünüzde burs olanakları var mı?

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerini başarı bursu, yönetim bursu ve sporcu bursu gibi çeşitli burs programlarıyla desteklemektedir. Aynı zamanda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı aracılığıyla kazanılabilecek tam ve %50 oranında olmak üzere iki tip burs bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi’nin burs programı normal öğrenim süresince kesintisiz olarak devam etmektedir. Gerekli başarı koşullarını sağlayarak çift ana dal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin bursları ise fazladan bir sene daha devam eder.

Çift Diploma Programları var mı?

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) bölümünün Almanya’da  Fachhochschule KIEL Üniversitesi ile çift diploma anlaşması bulunmaktadır. Öğrenci, ilk 2 yıl Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim almakta, daha sonra 2 yıl da FH Kiel Uygulamalı Bilimler Üniveresitesi’nde eğitim almaktadır. Her iki Üniversitede derslerinde başarılı olduğu taktirde her iki Üniversitenin diplomasını almaya hak kazanmaktadır. Öğrencilerin, FH Kiel’e üçüncü seneye geçebilmeleri için ilk 2 yıldaki tüm derslerini ve akademik şartlarını başarıyla tamamlamış olmalıdırlar. FH Kiel, devlet üniversitesi olduğu için bir ücret ödenmemektedir. Sadece her dönem için bir harç (265 €) ödenmektedir. Kiel şehrinde yaşam (yeme-içme, barınma) aylık ortalama 650€-700 € olabilmektedir. Öğrenciler, gidecekleri ülkenin vizesini almakla ve o ülkenin göçle ilgili tüm yasalarına uymakla yükümlüdür. FH Kiel, bu tür konularda yardımcı olmaktadır.

ERASMUS ve Öğrenci Değişim Programları var mı?

Uluslararası İletme Yönetimi Bölümü öğrencilerimize Erasmus ve Öğrenci Değişim Programlarıyla bir dönem veya bir sene yurt dışında eğitim alma olanağı sunulmaktadır. Yurtdışındaki 100'ün üzerinde yüksek öğretim kurumuyla ikili anlaşmaları bulunan fakültemiz, öğrenci hareketliliğine büyük önem vermektedir. Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü, Erasmus ve değişim programları kapsamında, her dönem tüm dünya üniversitelerinden pek çok öğrenciyi ağırlamakta ve bu üniversitelere öğrencilerini göndermektedir. Almanya ve Avusturya'da 18 üniversite ile Erasmus, Almanya Kiel Üniversitesi ile de Çift Diploma anlaşması bulunan bölümümüz, bu anlaşmalar kapsamında, Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü tamamlayabilecekleri üniversitelerin, güncel listesi aşağıda yer almaktadır.