Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English

Staj, Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi bölümünün zorunlu derslerindendir. Yedinci yarıyıllarından itibaren Staj dersini seçebilecek olan öğrencilerimiz, gerekli resmi yazışmaların yapılmasında ve temasların kurulmasında gereken desteği bölümümüz Staj Koordinatöründen alabilirler.

Staja başlamadan önce Staj Formu  doldurulmalı ve koordinatörünüze onaylatılmalıdır.

Stajı tamamlamanızın ardından Staj Tamamlama Formu, Staj Devam Formu, Kurum Değerlendirme FormuStajyer Değerlendirme Formunu doldurarak staj koordinatörünüze teslim edebilirsiniz. 

 

Prof. Dr. Dilek Kurt
Staj Koordinatörü

e-posta: dilek.kurt@yeditepe.edu.tr 
Dahili: 1752
Ofis: İİBF 402

Staj Başvuru Süreci

Bir kuruma staj için başvuracak öğrenciler, Staj Başvuru Formu doldurur. “Staj Başvuru Formu”, Dekan tarafından imzalanması için İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim edilir. Öğrenciler, imzalanmış “Başvuru Formu”nu İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’nden teslim alarak “Staj Onay Formu” ile birlikte staj başvurusu yapacakları kuruma götürür. Staja kabul eden kurum tarafından kaşelenip imzalanarak kendilerine verilen “Staj Onay Formu”nun aslını daha sonra İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne vermek üzere saklarken, bir fotokopisini ise bölümün staj koordinatörüne teslim ederler.

Öğrenciler staja başlamadan en az 16 gün önce, Sosyal Güvenlik Kurumu Stajyer Sigortası’nın üniversitemiz tarafından yapılması için aşağıdaki belgeleri İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim eder. 

  1. Stajyer Ön Bilgi Formu
  2. Staj yapılacak kurumdan alınmış “Staj Onay Formu”nun aslı
  3. 2 adet Taahhütname (genel Taahhütname ve SGK Taahhütnamesi)
  4. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
  5. İkametgah senedi
  6. Öğrencinin bir fotoğrafı
  7. Sağlık Provizyon Bilgi Kağıdı 

Stajını tamamlayan öğrenciler, staj yaptıkları kurumdan, antetli, kaşeli, imzalı, stajın yapıldığı birim ve tarihleri, bağlı olunan kişinin adını, soyadını, unvanını, telefonunu ve e-posta adresini gösteren, stajı başarıyla tamamladıklarına dair bir yazıyı bölüm staj koordinatörüne teslim ederler.

Öğrenciler, stajlarının tamamlanmasını takip eden güz döneminde, bölüm akademik programındaki Staj dersine kayıt olurlar. Öğrenciler, yazacakları “Staj Raporu” ile ilgili bilgiyi bölüm staj koordinatöründen edinebilirler.

Üniversitemizdeki Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş hayatını deneyimlemelerine yardımcı olmak amacıyla, üniversitemiz ile işbirliği içinde olan firmaların iş ve staj ilanlarını paylaşmakta ve başvuru yapan öğrencilerin özgeçmişlerini firmalara iletmektedir. İlanlar, Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi tarafından http://kariyerdestekmerkezi.yeditepe.edu.tr web sitesinde yayınlanmaktadır.