Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
MAN 111 İşletme Almancası I Zorunlu
MAN 115 Genel İşletme Zorunlu
MAN 119 İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu
MATH 175 İşletme Matematiği Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
MAN 104 İşletme Almancası II Zorunlu
MAN 117 Finansal Muhasebe Zorunlu
MAN 120 Business Psychology Zorunlu
MAN 120 İşletme Psikolojisi Zorunlu
MAN 226 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
MAN120 İşletme Psikolojisi Zorunlu
MATH 176 İstatistik Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
MAN 215 Yönetim Ve Organizasyon Zorunlu
MAN 221 Maliyet Muhasebesi Zorunlu
MAN 227 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
Man 229 Girişimcilik Zorunlu
MAN Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
HTR 302 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
MAN 212 Uluslararası Yönetim Zorunlu
MAN 218 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu
MAN 325 Üretim Yönetimi Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
MAN Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
MAN 303 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu
MAN 307 İşletme Finansı Zorunlu
MAN 319 Mali Tablolar Analizi Zorunlu
MAN 323 Pazarlama İlkeleri Zorunlu
MAN Bölüm içi Seçmeli III Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
MAN 338 Kültürlerarası Yönetim Zorunlu
MAN 342 İşletmelerde Bütçeleme Teknikleri Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
MAN Bölüm içi Seçmeli IV Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
MAN 328 Uluslararası Finansal Yönetim Zorunlu
MAN 429 Staj Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
MAN Bölüm içi Seçmeli V Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
MAN 428 Bitirme Tezi Zorunlu
MAN 434 Çokuluslu Firmalarda Stratejik Yönetim Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli V Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli VI Serbest Seçmeli
MAN Bölüm içi Seçmeli VI Alan Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
LAW 453 Ticaret Hukuku Seçmeli
MAN 209 İletişim ve Sunum Teknikleri Seçmeli
MAN 313 Uluslararası Proje Yönetimi Seçmeli
Man 327 Dijital Dönüşüm Stratejileri Seçmeli
MAN 331 Tüketici Davranışları Seçmeli
MAN 332 Uluslararası Pazarlama Seçmeli
MAN 334 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Seçmeli
Man 344 Örgütsel Davranış Seçmeli
MAN 346 Dijital Liderlik Seçmeli
Man 349 Marka yönetimi Seçmeli
MAN 403 Denetim- PwC ile Ortak Seçmeli
MAN 427 Firmalarda Excel Uygulamaları Seçmeli
MAN 433 Çokuluslu Firmalarda Kontrol Seçmeli
MAN 435 İşletmelerde Simülasyon Seçmeli
MAN 436 Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yönetimi Seçmeli
Man 440 Aile Şirketlerinde Yönetim Seçmeli
MAN 442 Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Seçmeli