Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 102
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

İktisat sosyolojisinin temel prensipleri açıklanacak ve bir ekonominin nasıl çalıştığının anlaşılmasındaki katkıları tartışılacaktır. Temel iktisat teorilerinin sosyolojik bağlamda öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Piyasalar, tüketim, reklamcılık, maliyetler, firmalar, emek piyasaları, sosyal ağlar, organizasyon kültürleri, finansal sistemler, gelir adaletsizliği, refah devleti işlenecek başlıca konulardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İktisat sosyolojisinin temel kavramlarının önemini kavrama 1,2,3 1,2,3 A, C
İktisadi organizasyonları sosyolojik açıdan değerlendirme becerisi 1,2,3 1,2,3 A, C
Sosyal ağların piyasalar üzerindeki etkisini kavrama becerisi 1,2,3 1,2,3 A, C
Finansal piyasaları sosyolojik açıdan değerlendirme becerisi 1,2,3 1,2,3 A, C
Gelir adaletsizliği ve ayrımcılık ilışkilerini anlama becerisi 1,2,3 1,2,3 A, C
Sosyal refah devleti ve iktisadi kalkınmanın önemini kavrama 1,2,3 1,2,3 A, C

 

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve temel konuların tanıtımı Ünite 1
2 İktisadi modeller: piyasa ve alternatifleri, kapitalizmin çeşitli uygulamaları Ünite 1
3 Pazarlama, tüketim, borçlanma, reklamcılık, küreselleşme olguları Ünite 2
4 Pazarlama, tüketim, borçlanma, reklamcılık, küreselleşme olguları (Devam) Ünite 2
5 Organizasyonlar ve ekonomi: firma, maliyet ve organizasyon kültürü Ünite 3
6 Organizasyonlar ve ekonomi: firma, maliyet ve organizasyon kültürü (Devam) Ünite 3
7 Sosyal ağlar ve ekonomi: emek piyasaları, girişimcilik ve şirketleşme Ünite 4
8 Sosyal ağlar ve ekonomi: emek piyasaları, girişimcilik ve şirketleşme (Devam) Ünite 4
9 Vize Sınavı  
10 Bankacılık ve finans: finansal sistemin yeri, finansal sistemdeki serbestleşme ve küreselleşme Ünite 5
11 Bankacılık ve finans: finansal sistemin yeri, finansal sistemdeki serbestleşme ve küreselleşme (Devam) Ünite 5
12 Gelir eşitsizliği: emek piyasalarında cinsiyet ve ırk eşitsizliği ve ayrımcılık Ünite 6
13 İktisadi gelişme: ulusların refahını sosyolojik olarak değerlendirme Ünite 7
14 Tekrar  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Carruthers, B.C., Sarah, L.B. (2013) Economy/Society: Markets, Meanings and Social Structure, (Second edition). Sage Publications, ISBN:9781412994965.
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl İçinin Başarıya Oranı   30
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.     X    
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. X        
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir. X        
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.   X      
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.         X
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.        X  
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 6 90
Ara Sınav   1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   2 0.5 1
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.62
Dersin AKTS Kredisi       6

 

Hiçbiri