Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 474
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders bilgi güvenliği kavramlarını, şifreleme algoritmalarını ve sistemlerini içermekle birlikte, ağ güvenliğinin sağlanması için gereken teknik ve yaklaşımları kullanarak korunma mekanizmalarının oluşturulmasını, yaygın kullanılan işletim sistemlerinin güvenliğini sağlamak için gereken işletim sistem detayları, güvenlik tehditleri, analizleri ve önlemleri sunulacak

Dersin İçeriği: 

Kriptografi protokolleri, doğrulama protokolleri, e-ticaret güvenlik protokolleri, güvenlik protokolleri: tasarım, uygulama ve analiz, OSI güvenliği, ağ güvenliği için model ve mimariler, e-posta güvenliği, IP güvenliği, IPv6, web güvenliği, sanal özel ağlar, alev duvarları, içerik filtreleme, hizmet yalanlama saldırıları, kablosuz ağ güvenliği, ağ güvenlik poliçeleri, sistemlere izinsiz girişin algılanması, kötüye kullanma yöntemleri, anomali algılanması, windows ve linux güvenliği.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Laboratuvar C: Ödev D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Sonuçları  Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilişim mezunu işletim sistemlerinin ve ağların temel bileşenlerini ve işleyiş mantığını bilir. 3,6,9 1,4 A,B,C
Bilişim mezunu işletim sistemlerindeki temel güvenlik açıklarının neler olduğunu bilir. 2,3,6,9 1,2,3,4 A,B,C
Değişik Linux dağıtımlarının kurulumunu, yapılandırılmasını ve bakımını gerçekleştirir 3,6,9 1,3, 4 A,B,C
Güvenlik protokollerini ve uygulanmasını bilir. 2,6,9 1,,3,4 A,B,C
Güvenlik tehditlerine karşı ne şekilde tedbir alınacağını bilir. 3,6,9 1,3,4 A,B,C,D
Şifreleme yöntemlerini bilir ve uygular. 3,9,6 1,2,3,4 A,B,C,D
Gerçekleme yöntemlerini bilir. 3,9 1,2,3,4 A,B,C,D

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şifreleme protokolleri. Şifreleme ve şifre çözme algoritmaları. ACM 221
2 PGP yazılımına Giriş. Şifrelenmiş e postaları gönderme ve alma. ACM 361
3 Gerçekleme Protokolleri. ACM 369
4 E-Ticaret güvenlik protokolleri, tasarım, uygulama ve çözümleme. ACM 366
5 İşletim Sistemi ara yüzü güvenliği, ağ güvenliği için model ve mimariler. ACM 361,369
6 E-posta güvenliği ACM 369
7 ARA SINAV  
8 IP Güvenliği, IPV6. ACM 369
9 Web Güvenliği, Sanal özel ağlar, ateş duvarları, içerik filtreleme, hizmet engelleme saldırıları. ACM 369
10 Telsiz Ağ Güvenliği, Telsiz ağ topolojisi, tehditler ve korumalar. ACM 363
11 Ağ güvenlik politikaları, izinsiz girme, yanlış kullanımının teşhis yöntemleri. ACM 361
12 IP Kandırma ACM 361
13 Windows güvenliği ACM 370
14 Linux Güvenliği ACM 369
15 TEKRAR VE ARA SINAV  

Kaynaklar

Ders Notu Guide to Operating Systems Security, Michael Palmer, Publisher: Thomson, 2003 (2004 2nd ed),

ISBN 13: 9780619160401©2004, ISBN 10: 0619160403; Cryptography and Network Security Fourth Ed., William Stallings,© 2006 | Pearson Prentice Hall |ISBN: 0131873184

Diğer Kaynaklar Maximum Linux Security (2nd Edition), John Ray, Sams, 2 Pap/Cdr edition, 2001, ISBN10:

0672321343, ISBN13: 9780672321344 Hacking Exposed Windows Server 2003, Joel Scambray

& Stuart McClure, McGrawHill Osborne Media, 2006, ISBN10: 0072230614, ISBN13:

9780072230611

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Sunumlar ve Laboratuvar Föyleri
Ödevler Ödev Föyleri
Sınavlar Eski Sınav Soruları öğrencilere verilmektedir.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 66
Kısa Sınav 4 16
Ödev 10 18
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. (ACM 112,262)          
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir. (ACM365, 368,473)     x    
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. (ACM 221,222)         X
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir. (ACM 311,322)       X  
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir (ACM 321). X        
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.(ACM 369,370)         X
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir. (ACM 211, 364)   X      
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir. (ACM 221,364)          
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak. (ACM 361, 362, 363, 463, 464)         X
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. (ACM 365, 368, 412)       x  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav 4 1 4
Ödev 10 3 30
Final 2 (Bütünleme

Dahil)

2 4
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.52
Dersin AKTS Kredisi     6