Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 498
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilere araştırma yöntemlerini, literatür taramasını, raporlamayı, yazılı ve sözlü bilimsel sunumu öğretmek ve mümkün olduğunca programlama, yazılım geliştirme veya sektörle işbirliği için fırsat yaratmak.

Dersin İçeriği: 

Bir fakülte danışmanının gözetimi altında uygulamalı bilimler için uygun özel bir projenin detaylı analizi, tasarımı ve gerçekleştirilmesi, sonuçların proje raporu, seminer ve sunum şeklinde sunumu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 

Literatür hakkında bilgi sahibi olur.

2,5

          A,B,D

Literatür taraması hakkında bilgi sahibi olur.

2,5

          A,B,D

Araştırma yöntemlerini öğrenir.

1,2,3,4

          A,B,D

Bilimsel doküman hazırlama hakkında bilgi sahibi olur.

3,4

          A,C,D

Bilimsel bir tartışmayı nasıl sunacağını bilir.

3,4

          A,B,D

Sözlü ve yazılı anlatım yeteneğini geliştirir.

1,2

        A,B,C,D

Sektörle iş birliği yapma yeteneğini geliştirir.

2,3,4

            D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Literatür Taraması

 

2

Literatür Özeti

 

3

Araştırma Probleminin Formülasyonu ve Geçici Çalışma Planı

 

4

Tezin Giriş Bölümünü Düzenleme

 

5

Araştırma

 

6

Geliştirme

 

7

Ön Sonuçların Sunulması ve Sorun ve İş Planının Sonlandırılması

 

8

Ek Araştırma

 

9

Ek Geliştirme

 

10

Sonuçların Entegrasyonu

 

11

Yazılım veya İdari Çözümün Hazırlanması

 

12

Ön Rapor ve Turnitin Kontrolü

 

13

Nihai Raporun Hazırlanması ve Sunum

 

14

Yazılı Tez ve Sözlü Sunum

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Seçilen Konuya Bağlı

Diğer Kaynaklar

Seçilen Konuya Bağlı

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Seçilen Konuya Bağlı

Ödevler

Seçilen Konuya Bağlı

Sınavlar

Hazırlanan Tez

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

35.71

Kısa Sınav

2

28.58

Ödev

5

35.71

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

70

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

30

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

NO

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

E-Ticaret ve Yönetimi lisans mezunu, güncel e-Ticaret ortamını tanımlama

 

 

 

 

X

2

E-Ticaret ve Yönetimi lisans mezunu, konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme

 

 

 

 

X

3

E-Ticaret ve Yönetimi lisans mezunu, javaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML dökümanlarını kullanabilecek teknikleri uygulama

 

X

 

 

 

4

E-Ticaret ve Yönetimi lisans mezunu, transform ve sunum dillerinin gösterimini anlama

 

 

 

X

 

5

E-Ticaret ve Yönetimi lisans mezunu,  e-Ticaretin çıktıları,sınırlılıkları, çıkarımları ve risklerini belirleme

 

 

 

 

X

6

E-Ticaret ve Yönetimi lisans mezunu, proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.

 

 

 

 

X

7

E-Ticaret ve Yönetimi lisans mezunu, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

X

8

E-Ticaret ve Yönetimi lisans mezunu, belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

8

4

32

Ara Sınav

1

5

5

Ara Sınav için Bireysel  Çalışma

5

6

30

Ödev

2

6

12

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

153

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8