Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders bir firmanın entelektüel sermayesinin yönetilmesine yönelik sistemler ve stratejiler hakkında bilgi vermeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple bilgi yönetimi ve entelektüel sermaye ile ilgili temel kavramların yer aldığı bir kavramsal çerçeve çizilmektedir.

Dersin İçeriği: 

Ders genel olarak bilgi yönetimi alt yapısı ve süreçleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler özellikle firmaların organizasyonel öğrenme ve yeniliği destekleyecek biçimde bilgiyi nasıl ürettikleri, transfer ettikleri ve entegre ettikleri üzerinde odaklanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilgi ve bilginin yaratılmasına dair temel kavramlar, bilgi edinimi, bilgi sunumu, yeniden kullanımı ve yönetimi.

1,2,3

A,B,C

Bilgi yönetimi ve yenilikçiliği destekleyen kavramlar, metodlar, teknikler ve yazılımlar.

1,2,3

A,B,C

E-ticaret modelleri ve dijital firmalar için finans, yönetim ve araştırma geliştirme teknikleri

1,2,3

A,B,C

Bilgi jenerasyonu, mühendislik ve bilgi transferine hazırlık, yenilikçi ortamlarda bilginin sunumu, organizasyonu ve değişimi.

1,2,3

A,B,C

Web teknolojileri ve endüstride kullanımına dair mevcut trendlerin analizi

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1)

Genel Kavramlara Giriş

Ders notları, kitap

2)

Bilgi Yönetiminin Temelleri

Ders notları

3)

Bilgi Yönetim Sistemleri ve Yenilikçilik

Ders notları

4)

Stratejik Bilişim Yönetimi

Ders notları

5)

Proje Taslak Sunumları

Ders notları

6)

Yenilikçilik Yönetimi ve Stratejileri

Ders notları

7)

Örgütsel Değişim ve Liderlik

Ders notları

8)

Veri Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Araçları

Ders notları

9)

Ara dönem Sınavı

 

10)

Örgütsel Öğrenme ve Yenilikçilik Kültürü

Ders notları

11)

Örgütsel ve Sosyal Sermayenin Sürdürülebilirliği

Ders notları

12)

Fikri Mülkiyet ve Yönetimi

Ders notları

13)

Kalabalıkların Bilgeliği, Kitle, Kaynak

Ders notları

14)

Mobil Teknolojiler ve Bilişimin Geleceğine Bakış                                      

Ders notları

15)

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

   KNOWLEDGE MANAGEMENT: An Integrated Approach, (2011).  Ashok Jashapara, Prentice-Hall.

Diğer Kaynaklar

Online ders ve laboratuar malzemeleri

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders web sitesi, ders notları, dönem projesi için kılavuz belgeler ve ödevler

Ödevler

Ödevler ve dönem projesi

Sınavlar

Ara sınav, final

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

35.71

Dönem projeleri

2

28.58

Ödev

5

35.71

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

E-ticaret ve Teknoloji Yönetimi lisans mezunu, güncel e-Ticaret ortamını tanımlama

 

 

 

 

 

X

2

E-ticaret ve Teknoloji Yönetimi  lisans mezunu, konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme

 

 

 

 

X

 

3

E-ticaret ve Teknolojİ Yönetimi lisans mezunu, javaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML dökümanlarını kullanabilecek teknikleri uygulama

 

 

 

X

 

 

4

E-ticaret ve Teknolojı Yönetimi lisans mezunu, transform ve sunum dillerinin gösterimini anlama

 

 

 

 

X

 

5

E-ticaret ve Teknolojı Yönetimi lisans mezunu,  e-Ticaretin çıktıları,sınırlılıkları, çıkarımları ve risklerini belirleme

 

 

 

 

 

X

6

E-ticaret ve Teknolojı Yönetimi lisans mezunu, proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.

 

 

 

 

 

X

7

E-ticaret ve Teknolojı Yönetimi lisans mezunu, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

X

8

E-ticaret ve Teknoloji Yönetimi lisans mezunu, belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

4

40

Ara Sınav

1

5

5

Ödev

5

4

20

Dönem projesi

2

6

12

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 30 (s)

 

 

5.68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6