Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 415
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ticari ve Fabrika Depolarının Yönetimi

Dersin İçeriği: 

Depo ve Depolama Kavramları, Yönetim Becerileri ve Maliyetler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Labaratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları                             

Program öğrenim çıktıları

 

 

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Depo ve Depolama kavramlarını açıklayabilme

 

 

 

1, 2, 3

A

Organizasyon tasarlayabilme

 

 

 

1, 3 , 12

A

Depo operasyonlarını uygulayabilme

 

 

 

1,3,12

A

Mavi ve beyaz yaka performans sistemini tasarlayabilme

 

 

 

1,2,3,9,12

A

İş akışlarını çizebilme

 

 

 

1,2,9,12

A

Depo maliyet yapısını ve karlılığını eleştirebilme

 

 

 

1,3,12

A

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanım, Tarihçe ve Depolama Nedenlerimiz (Mantis Software Implementation Part 1)

-

2

Dünyada ve Türkiyedeki gelişmeler (Mantis Software Implementation Part 2)

-

3

Depo Organizasyon Şeması, Görev tanımları ve yetkinlikler, performans yönetimi Depolarda İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (Mantis Software Implementation Part 3)

-

4

Depo Çeşitleri, yer seçimi,  ve Raf Sistemleri (Mantis Software Implementation Part 4)

-

5

Ara – Tekrar (Mantis Software Implementation Part 5)

-

6

Vize sınavı

-

7

Depo elleçleme ekipmanları ve iş akışları (Mantis Software Implementation Part 6)

-

8

Saha gezisi (Mantis Software Implementation Part 7)

-

9

IT Sistemleri (Mantis Software Implementation Part 8)

-

10

Depo yönetim sistemleri ve entegrasyonlar (Mantis Software Implementation Part 9)

-

11

Depo Maliyet yönetim sistemi (Mantis Software Implementation Part 10)

-

12

Depo gelir yönetim sistemi

-

13

Tekrar

-

14

Final

-

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders Sunumu

Diğer Kaynaklar

İnternet

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

Proje yardımları

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

 

 

 

 

X

 

2

İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

 

 

 

 

X

 

3

Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

 

 

 

 

X

 

4

Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,

 

 

 

 

X

 

5

Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

 

 

X

 

 

 

6

Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

X

 

 

 

 

 

7

 Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

X

 

 

 

 

 

8

 Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek

X

 

 

 

 

 

9

 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

X

 

 

 

10

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak

 

 

 

X

 

 

11

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,

 

 

 

 

X

 

12

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.

 

 

 

X

 

 

13

Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek

 

 

 

X

 

 

14

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,

 

 

 

 

X

 

15

 Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek.

 

 

 

 

X

 

16

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

 

 

 

X

 

 

17

Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme.

 

 

X

 

 

 

18

Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. 

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

15

15

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

1

10

10

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6