• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Örgütsel davranış hakkında temel teorileri, kavramları tanıtmak ve insan davranışlarını birey, grup ve örgüt seviyesinde inceleme
Dersin İçeriği: 

Çalışma ortamında insan davranışlarını incelenir. Davranışlar birey, grup ve örgüt olmak üzere üç seviyede incelenemektedir. Örgüt üyelereinin davranışlarnın örgütün amaçlarına ulaşmasında ne kadar katkısı olduğu ve bunun nasıl geliştirilebileceği konusunda araştırmacılara fırsat sağlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Performans

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Örgütsel davranışın/yaşamın anlamını ve önemini bilir.

1,2,3

1,2,3

A,B,C

Örgüt kültürü/İnançlar/iklim/moral konularının önemini bilir.

1,2,3

1,2,3

A,B,C

Örgütlerde lider davranışı ve takım yönetiminin ilkelerini bilir.

1,2,3

1,2,3

A,B,C

Örgütlerde işe devamsızlık, iş ortamının fiziksel sorunları ve örgütsel stres kavramlarını çözümleyebilir .

1,2,4

1,2,3

A,B,C

Teknolojik gelişmeleri ve örgütlerin geleceği hakkında yorum yapabilir .

1,2,4

1,2,3

A,B,C

Büyük değişimlerin Türkiye, kurumlar ve bireyler için ne anlam ifade ettiğini kavrar.

1,2,4

1,2,3

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 

Giriş / Örgütsel Davranış Kavramı

 

2

Örgütsel Davranış (OB) Nedir? Yönetim teorileri ve OB'nin doğuşu

 

3

Kişilik, Değerler ve Tutumlar

 

4

Algı ve Karar Verme

 

5

Motivasyon Kavramı ve Motivasyon Teorileri

 

6

Grup Çalışması

 

7

Vize

 

8

Liderlik Kavramı Üzerine 6 Temel Teori

 

9

Örgüt Kültürü ve İklimi

 

10

Örgüt Kültürü Örgütsel Değişimi ve İklim

 

11

Örgütsel Davranış Hakkındaki Güncel Konular

 

12

Sunumlar

 

13

Sunumlar

 

14

Sunumlar

 

15

Tekrar

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Robbins, S.  &  Judge, T.A. (2008). Organizational Behavior. (14 th ed.). Pearson, Prentice Hall International.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Sınıfta tartışılan kavramlarla ilgili sunumlar

Ödevler

Küreselleşmenin çalışanlar ve kuruluşlar üzerindeki avantajları ve dezavantajları üzerine tartışma, bilimsel yönetim yaklaşımının analizi, işlenen tüm kavramları kullanarak film analizi yapma.

Sınavlar

-

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

25

Ödev

1

25

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

 

X

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

X

 

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

X

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

X

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

10

10

Sunum

1

20

20

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

162

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,48

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6