Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, işletmelerdeki birey ve grup davranışının kapsamlı bir analizini sağlama amacını gütmektedir. Bununla birlikte dersin amacı, örgütlerin nasıl daha etkin yönetilebileceğinin anlaşılmasını sağlamak ve aynı zamanda çalışanların çalışma yaşam kalitesini artırılmasına yönelik çalışmaları aktarmaktır. 

Dersin İçeriği: 

Bu ders, öğrencilerin işletmelerdeki birey davranışlarını anlamalarını ve organizasyonel performansı artıracak şekilde çalışanları nasıl motive edilecekleri konusunda yeteneklerini geliştirmelerini amaçlar. Bu dersi tamamladıktan sonra, öğrenciler şu yetkinlikler hakkında bilgi sahibi olacaktır: 1. İş gücü çeşitliliği, iş tutumları, iş tatmini, duygular, kişilik, değerler, algı, karar verme ve motivasyon teorileri dahil olmak üzere organizasyonlardaki bireysel davranışları anlayabilir; 2. İletişim, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakereler dahil olmak üzere organizasyonlardaki grup davranışını anlayabilir; 3. Örgütsel yapılar, kültür, insan kaynakları ve değişim dahil olmak üzere örgütsel sistemi anlayabilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 

İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.

1,2,7,8 1,2,3,12 A,B,C
İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. 3,11, 12, 13,14 1,2,3,12 A,B,C
Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir. 1,9 1,2,3,12 A,B,C
Etik ve iş gücü çeşitliliğinin önemini anlar 1,2,6 1,2,3,12 A,B,C
       
İş performansını ve örgütsel etkililiği geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek için motivasyon teorilerini ve kavramlarını uygulayabilir. 7,8,9 1,2,3,12 A,B,C
Etkili ekip çalışması için stratejiler geliştirmek üzere davranış bilimlerinden teori ve kavramları uygulayabilir 10,11,12,13,14 1,2,3,12 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
2 Organizasyonda İş gücü Çeşitliliği İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
3 Tutum ve İş Tatmini İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
4 Duygular ve Ruhsal Durum İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
5 Algı ve Bireysel Karar Alma İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
6 Kişilik ve Değer Sistemi İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
7 Motivasyon Kuramları-- İlk Teoriler İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
8 Motivasyon Kuramları- Çağdaş Teoriler İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
9 Motivasyon Kuramları - Kuramlardan Uygulamaya İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
10 Grup Davranışının Temelleri ve Çalışma Ekiplerini Anlamak İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
11 İletişim İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
12 Liderlik İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
13 Güç ve Politika İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması
14 Çatışma ve Müzakere İlgili üniteler ve MyLAb Uygulaması

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu S.P.

Robbins, S. P., & Judge, T. P. (Global Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Publishing

Diğer Kaynaklar Pearson My Lab Application, makaleler, internet kaynakları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Konularla ilgili vakalar, My Lab uygulamasındaki materyaller
Ödevler Sınıf kapsamında tartışılan konulara ilişkin ödevler
Sınavlar Ara sınav, Quiz, Final Sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 30
Quiz 2 20
Katılım 1 10
Dönem Sonu Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       *  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.         *
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.         *
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.        *  
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.         *
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       *  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       *  
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.       *  
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.       *  
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.         *

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Quiz        2 13 26
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     144
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,76
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

2