Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 210
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı öğrencilere temel bir felsefe anlayışı kazandırmak ve bunu Kurumsal Sosyal Sorumululk ve iş etiği ile bütünleştirmektir.

Dersin İçeriği: 

Seçilmiş felsefi konular ve iş etiği vakaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: ders anlatımı, 2: örnek vakalar 3: problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Felsefi Konulara Giriş
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Felsefi Konuların Uygulanması
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Gerçek Zamanlı Bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesinin Yürütülmesi
1,2,3,5 1,2,3 1,2

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seçilmiş Konular Ders kitabı ve verilen problemler
2 Seçilmiş Konular //
3 Seçilmiş Konular //
4 Seçilmiş Konular //
5 Seçilmiş Konular //
6 Seçilmiş Konular //
7 Seçilen Konuların Sunumu //
8 Seçilen Konuların Sunumu //
9 Seçilen Konuların Sunumu //
10 Seçilen Konuların Sunumu //
11 Seçilen Konuların Sunumu //
12 Seçilen Konuların Sunumu //
13 Seçilen Konuların Sunumu //
14 Seçilen Konuların Sunumu //

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar Problemler / Paylaşılan Örnekler

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Paylaşılan problem ve alıştırmalar
Ödevler Problemler
Sınavlar Sınıf Çalışması / Kısa Sınav / Ara-Sınav / Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 30
Kısa Sınavlar 2 20
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.   X      
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.   X      
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.   X      
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 4 48
Proje I 1 22 22
Proje I 1 22 22
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,6
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

2