Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 261
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama ile ilgili temel kavram ve teorileri öğreterek pazarlama dünyasını ve stratejilerin dayandığı teorileri anlatmaktır.

Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği pazarlama planı için temel konuları kapsar. Bu dersin sonunda öğrenciler, pazarlamadaki temel kavram ve konuların farkına varacak, çağdaş pazarlamanın gerekliliğini takdir edecek, pazarlama yöneticilerinin temel sorumluluklarını, yeteneklerini ve becerilerini anlayacak, segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma olarak pazarlamanın stratejik doğasını kavrayacak, süreç ve onları etkileyen farklı faktörler olarak modern tüketici davranışını fark edecek ve organizasyonlarda ve toplumda pazarlama yönetiminin etik ve sosyal sorumluluklarını vurgulayacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel pazarlama kavramlarını ve ilkelerini tanımlamak 1,2,3,6,7,8 1,2,3,4 1,3
2. Tüketici ve endüstriyel pazarların ana dinamiklerini analiz etmek 1,2,3,6,10 1,2,3,4 1,3
3.Pazarlama bilgi sistemlerini ve pazarlama araştırması uygulamalarını tanımak 1,2,3,6,7,8 1,2,3,4 1,3
4.Stratejik pazarlama sürecini anlamak; segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma kavramlarına hakim olmak 1,2,3,6,7,8 1,2,3,4 1,3

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 DERSE GENEL OLARAK GİRİŞ - YENİ GERÇEKLER İÇİN PAZARLAMAYI TANIMLAMAK Bölüm 1
2 YENİ GERÇEKLER İÇİN PAZARLAMAYI TANIMLAMAK - devamı. Bölüm 1 + Ek Okumalar
3 PAZARLAMA PLANLAMA VE YÖNETİMİ Bölüm 2 + Ek Okumalar
4 TÜKETİCİ PAZARLARININ ANALİZİ Bölüm 3 + Ek Okumalar
5 İŞ PAZARLARININ ANALİZİ Bölüm 4 + Ek Okumalar
6 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI YÜRÜTMEK Bölüm 5 + Ek Okumalar
7 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI YÜRÜTMEK+ ARA SINAV İÇİN TEKRAR Bölüm 5 + Ek Okumalar
8 ARA SINAV HAFTASI – DERS YOK  
9 PAZAR BÖLÜMLENDİRME VE HEDEFLEME STRATEJİLERİ Bölüm 6 + Ek Okumalar
10 PAZAR BÖLÜMLENDİRME VE HEDEFLEME STRATEJİLERİ–devamı. + VAKA ÇALIŞMASI Bölüm 6 + Ek Okumalar
11 BİR MÜŞTERİ DEĞER ÖNERİSİNİ OLUŞTURMA VE KONUMLANDIRMA Bölüm 7 + Ek Okumalar
12 BİR MÜŞTERİ DEĞER ÖNERİSİNİ OLUŞTURMA VE KONUMLANDIRMA Bölüm 7 + Ek Okumalar
13 STP VAKA ANALİZLERİ Vaka + Ek Okumalar
14 SOSYAL OLARAK SORUMLU PAZARLAMA Bölüm 21 + Ek Okumalar

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Marketing Management, Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Alexander Chernev, Pearson, Global 16. Ed., ISBN: 978-1292092621
Diğer Kaynaklar HBR Makaleleri

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Yulearn üzerinden
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 35
Sınıf İçi Çalışmalar 3 15
Final sınavı 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       X  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.     X    
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.   X      
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Vize Sınavı 1 15 15
Sınıf İçi Çalışmalar 3 2 6
Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü     147
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,88
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

2