Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 344
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı işletmenin finansal tablolarının, faaliyetlerinin denetiminin genel kabul görmüş denetim standartlarına göre nasıl yapıldığını öğretmek; denetim alanındaki güncel gelişmeleri paylaşmaktır.

Dersin İçeriği: 

Denetime giriş ve temel denetim kavramı; denetim standartları-ISA; denetim döngüsü ve planlama; iç kontrol; denetim kanıtları ve denetim teknikleri; finansal tablo hesaplarının denetimi; denetim raporları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: ders anlatımı, 2: örnek vakalar 3: problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Risk odaklı denetim yaklaşımının anlaşılması
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Uluslararası standartlara uygun denetim sürecinin anlaşılması
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Denetim tekniklerinin öğrenilmesi
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Denetim raporu okuma becerisinin kazanılması
1,2,3,5 1,2,3 1,2

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş

Denetimin tanımı ve amacı

Ders kitabı ve ders notları
2 Kalite Kontrol Standartları ve Etik İlkeler

Denetçinin amacı

//
3 Denetim riski

Yönetim iddiaları ve denetim teknikleri

//
4 Denetim sürecinin gözden geçirilmesi //
5 Müşteri Kabul ve devamlılığı //
6 İşletmenin anlaşılması ve denetim planı //
7 İç kontrol sistemi //
8 BT teknolojileri ve BT kontrolleri //
9 Hile riski //
10 Kontrol testleri //
11 Maddi doğruluk testleri //
12 Çalışmaların tamamlanması //
13 Denetçi raporu //
14 Genel tekrar //

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Auditing and Assurance Services, Alvin Arens
Diğer Kaynaklar Denetim Rehberi, Tuba Şavlı, Huz Akademi, 2019

International Standards on Auditing, IFAC, www.ifac.org

Türkiye Denetim Standartları, KGK, www.kgk.gov.tr

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders notları
Ödevler Misafir konuşmacıların sunumları
Sınavlar Ara-Sınav / Final

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödevler 6 60
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.   X      
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.   X      
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.   X      
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 3 36
Ödevler 6 6 36
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri