• Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 101 İşletmeye Giriş Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 102 Yönetimin Temelleri Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
LAW 192 İş Hukuku Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
- Serbest Seçmeli 1 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 201 Örgüt Teorisi ve Tasarımı Zorunlu
BBA 206 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu
BBA 244 Muhasebeye Giriş Zorunlu
BBA 261 Pazarlama İlkeleri Zorunlu
- Serbest Seçmeli 3 Serbest Seçmeli
- Serbest Seçmeli 2 Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 202 Örgütsel Davranış Zorunlu
BBA 204 Girişimcilik İlkeleri Zorunlu
BBA 210 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zorunlu
BBA 245 Finansal Muhasebe Zorunlu
BBA 364 Pazarlama Yönetimi Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 243 Finansal Yönetim Zorunlu
BBA 401 Uluslararası İşletme Zorunlu
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
- Bölüm İçi Seçmeli 2 Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 1 Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 343 İşletme Finansman Zorunlu
BBA 345 Maliyet Muhasebesi Zorunlu
BBA 384 Yönetim Bilgi Sistemleri Zorunlu
- Bölüm İçi Seçmeli 4 Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 3 Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 341 Yönetim Muhasebesi Zorunlu
BBA 347 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu
BBA 363 Marka Yönetimi Zorunlu
- Serbest Seçmeli 4 Serbest Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 5 Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 402 Stratejik Yönetim Zorunlu
BBA 491 Staj Zorunlu
- Serbest Seçmeli 6 Serbest Seçmeli
- Serbest Seçmeli 5 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 203 Çok Kültürlü İş İletişimi Seçmeli
BBA 303 Liderlik Seçmeli
BBA 344 Denetim Seçmeli
BBA 346 Uluslararası Finans Seçmeli
BBA 349 Yatırım Analizleri ve Portföy Yönetimi Seçmeli
BBA 361 Pazarlama Araştırmaları Seçmeli
BBA 362 Tüketici Davranışları Seçmeli
BBA 365 Dijital Pazarlama Seçmeli
BBA 382 Üretim ve Operasyon Yönetimi Seçmeli
BBA 389 Dijital Dönüşüm Seçmeli
BBA 403 TİDE İç Denetim Seminerleri Seçmeli
BBA 404 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli
BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB) Seçmeli
BBA 414 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli
BBA 416 Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli
BBA 418 EFQM Seçmeli
BBA 450 Uluslararası Muhasebe Seçmeli
BBA 451 Türk Muhasebe Sistemi Seçmeli
BBA 462 Satış Yönetimi Seçmeli
BBA 481 Proje Yönetimi Seçmeli
BBA 486 Yenilik Yönetimi Seçmeli