Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 361
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Pazarlama alanındaki çalışmalarda doğru soruları sorabilme, doğru yöntemleri izleyerek doğru sonuçlara ulaşabilme, niteliksel veya niceliksel araştırmaları planlayabilme, soru formlarını hazırlayabilme, verileri kodlama, analiz etme ve bunları raporlayabilme becerilerinin artırılmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Pazar araştırmalarının pazarlama yönetimi ve marka yönetimi içinde yeri ve önemi, araştırma sorunlarının belirlenmesinden veri toplanmasına, değerlendirilmesine varan süreç, kalitatif ve kantitatif veri toplama teknikleri, tüketici iç görüsü tespiti, marka yönetimi içinde toplanan bilginin değerlendirilmesi ve stratejiye dönüştürülmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Pazarlama araştırmasının ne olduğunu, ne tip bilgiler sağlayabildiğini ve pazarlama yönetiminde ne şekilde kullanıldığını tanımlayabilir. 1,2,3,5,7 1,2,3,4 A,B,C,D
2) Çeşitli araştırma yöntemlerini tanımlayabilecek, bunların birbirlerine kıyasla güçlü ve zayıf yönlerini yorumlayabilir. 1,2,3,5,7 1,2,3,4 A,B,D
3) Değişik pazarlama problemlerinde hangi pazarlama araştırması yönteminin uygun olacağına karar verebilecektir. 1,2,3,5,7 1,2,3,4 A,B,C,D
4) Temel ölçümleme teknikleri ile veri toplama yöntemlerini tanımlayabilecektir 1,2,3,5,6,7,9 1,2,3,4 A,B,C,D
5) Gerçek dünyada bir pazarlama araştırması projesini tasarlayıp uygulayabilecektir. 2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4 A,B,C,D

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI  
Hafta Konular Ön Hazırlık  
1 Giriş + Syllabus  
2 Yönetimsel Karar Alma Süreçlerinde Pazarlama Araştırmasının Tanımı ve Bir Yaklaşım Geliştirme İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
3 Araştırma Tasarımı İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
4 Keşifsel Araştırma Tasarımı : İkincil, Syndicated Veri ve Nitel Veri İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
5 Betimsel Araştırma Tasarımı : Anket ve Gözlem İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
6 Nedensel Araştırma Tasarımı : Deney İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
7 Ara Sınav İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
8 Ölçümleme ve Ölçekler İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
9 Anket Tasarımı İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
10 Anket Tasarımı İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
11 Örnekleme Tasarımı ve Prosedürleri İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
12 Veri Hazırlama : Excel Solver / SPSS e giriş

Frekans Dağılımı, Hipotez Testi

İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
13 ANOVA, T-test & Regresyon & Korelasyon Analizi İlgili kitap bölümü, ders notları, ek okumalar
14 PROJE SUNUMLARI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Marketing Research: An Applied Orientation, Naresh K. Malhotra, 5th ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, Copyright 2007, ISBN 0-13-227946-0, ISBN 0-13-222117-9.
Diğer Kaynaklar Marketing Research Essentials, 7th Edition. Carl McDaniel, Jr., Roger Gates, ISBN 978-1-119-23945-1

Pazarlama Araştırmaları, Prof. Dr. Ercan Gegez, 7. Baskı, Beta Yayınevi 2021, ISBN 9786052423394

Pazarlama ve Pazar Araştırmaları, Prof. Dr. Bahtışen Kavak, 2. Baskı, Detay Yayınevi, ISBN 978-6055216405

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Yulearn üzerinden
Ödevler Yulearn üzerinden
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sınıf içi etkinlikler 3 15
Proje & Sunumu 1 35
Final Sınavı 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam    

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.         X
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.         X
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.         X
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.        X  
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       X  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       X  
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.     X    
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Proje & Sunum 1 15 15
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     147
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,88
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri