• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 362
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin tüketici davranışlarını pazarlamacı bakış açısıyla kavramasını sağlamaktır. Tüketicinin kim olduğunu ve tüketim karar verme modellerinin ne olduğunu anlamak, Tüketim kararlarında önemli olan algı, öğrenme, iletişim, motivasyon, kişilik ve tutum oluşumu gibi temel kavramları anlamak, ve yukarıda listelenen sorunları araştırmak için gereken araştırma tekniklerini öğrenmek.
Dersin İçeriği: 

Tüketicilerin, onları anlama ve sınıflandırma sürecinde nasıl tanımlanacağı ve araştırılacağı, böylelikle nihai müşteri memnuniyetine ulaşmak için, pazarlama stratejileri / ürünleri / hizmetlerinin nasıl özelleştirilebileceği ile ilgilidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Temel pazarlama ve tüketim karar verme kavramlarını bilecek, tüketici karar süreçlerini öğrenir.

2,3

1,2,3

A,B,C

2) Farklı tüketici araştırma tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını bilir.

2,3

1,2,3

A,B,C

3) Farklı tüketici gruplarını motive edebilecek kişilik özelliklerini belirleyebilme ve kullanmayı öğrenir.

2,4

1,2,3

A,B,C

4) Ülkemizdeki ulusal değer sistemleri, kökeni ve kültürünün etkisi hakkında farkındalığa sahiptir.

2,4

1,2,3

A,B,C

5) Ürün / hizmet konumlandırma sürecinde hem tutum oluşturma hem de tutum değişikliği için gerekli stratejileri öğrenir.

2,4

1,2,3

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tüketici Davranışı kavramını anlama ve syllabus inceleme

 

2

Alıcı, sahip olma, tüketici davranışları trendleri

İlgili ünite ve makaleleler

3

Algı

İlgili ünite ve makaleleler

4

Öğrenme ve hafıza

İlgili ünite ve makaleleler

5

Motivasyon ve değerler

İlgili ünite ve makaleleler

6

Vize sınavı

 

7

Benlik

İlgili ünite ve makaleleler

8

Kişilik ve yaşam biçimi

İlgili ünite ve makaleleler

9

Tüketicinin Tutum Oluşturma ve Tutum Değiştirme süreçleri

İlgili ünite ve makaleleler

10

Tutum ve ikna

İlgili ünite ve makaleleler

11

Karar alma

İlgili üniteler ve makaleleler

12

Satın alma ve tüketme

İlgili ünite ve makaleleler

13

Organizasyonel karar alma, Donem proje sunumu

İlgili üniteler ve makaleleler

14

Final Sınavı

 
 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Consumer Behavior: Buying, Having and Being  Michael Solomon

Prentice Hall ISBN: 0-13-123011-5

 
 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

X

 

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

X

 

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

 

X

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

 

X

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

 

X

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

 

X