• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 382
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, işletmelerde üretim ve hizmet sistemlerinin hem tasarım, hem de planlama fonksiyonlarını içeren sayısal uygulamalarla, temel üretim ve operasyon işlemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: 

Temel kavramlar, rekabetçilik, strateji, üretkenlik, süreç seçimi, kapasite planlama, tesis yerleşimi, zaman programlama, yer analizi ve seçimi, tahmin etme, envanter yönetimi, kalite ve kalite kontrol, toplu üretim planlama, MRP II, bakım, iş sistemlerinin tasarımı. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Üretim ve operasyon sistemleri hakkında temel bilgilere sahip olur.

1,2

1,2

A,B

2)Üretim ve operasyon yöneticilerinin görev ve sorumlulukları hakkında temel bilgilere sahip olur.

1,2

1,2

A,B

3)Üretim ve operasyon sistemleriyle ilgili kavramları, konuları, problemleri öğrenir.

1,2

1,2

A,B

4)Üretim ve operasyon sistemleriyle ilgili, sayısal türde problemler için değişik çözüm yöntemleri öğrenir.

1,2

1,2

A,B

5)Karar verme yeteneğini geliştirir.

1,2

1,2

A,B

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Üretim Ve Operasyon Yönetimine Giriş

 

2

Rekabetçilik, Strateji, Üretkenlik

 

3

Süreç Seçimi ve Kapasite Planlama

 

4

Tesis Yerleşimi 

 

5

Zaman Programlama

 

6

Yer Analizi ve Seçimi

 

7

Ara Sınav

 

8

Tahmin Etme

 

9

Envanter Yönetimi

 

10

Kalite ve Kalite Kontrol

 

11

Toplu Üretim Planlama

 

12

Yer Analizi

 

13

Bakım

 

14

Final

 
 
 

Kaynaklar

Ders Notu

William J. Stevenson, Operations Management, 11. Baskı, 2011, Mcgraw-Hill/Irwin.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

X

 

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

X

 

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

X

 

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

X

 

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

X

 

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

X