Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Güncel bilişim teknolojileri ve sistemlerinin, işletmelerin bilişim gereksinimlerini karşılayacak şekilde, yönetimsel, orgaizasyonel ve stratejik unsurları da gönüne alarak kullanılması ve tasarlanması.

 

Dersin İçeriği: 
İşletmelerin temel süreçlerini tanıyarak, strateji geliştirmede yönetimsel ve organizasyonel unsurları tanıyarak, güncel teknolojilerin nasıl kulanılabileceğini örnekleriyle incelemek

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Güncel bilişim sistemlerini, bu sistemleri etkileyen teknolojik, organizasyonel, sosyal ve yönetimsel eğilimleri anlama

2,3,6

1,2,3

A,C

Günümüzde kullanılan bilişim sistemlerini listeleyebilme

2,3,6

1,2,3

A,C

İşletmelerin amaçlarına uygun bilişim sistemi tasarımı, geliştirilmesi ve kullanıma açımlası süreçlerini anlama

2,3,4

1,2,3

A,C

Verilen bir problem ilişkin nasıl bir bilişim sistemi çözümü gerektiğini analiz edebilme.

1,2,3,4

1,2,3

A,C

Bilişim sistemlerinin temel bileşenlerini tanıma ve işletmelerde bilişim sistemlerinin devreye alınışında organizasyon, teknoloji ve yönetim unsurlarını dengeleyebilme yöntemlerini anlama, gerektiğinde farklı problemleri analiz edebilme

 

2,3,4,6,8

1,2,3,12

A,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1)

Günümüz bilişim sistemleri

 

2)

Küresel E-İş’te Bilişim sistemlerinin kullanımı

 

3)

Bilişim sistemleri, organizasyonlar ve strateji

 

4)

Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal konular

 

5)

Bilişim sistemleri altyapışarı ve üncel teknolojiler

 

6)

Vize

 

7)

İş zekası temelleri: veritabanları ve bilişim yönetimi

 

8)

Telekomünikasyon, Internet ve kablosuz teknolojiler

 

9)

Bilişim sistemlerinin güvenliği

 

10)

 

Operasyonel mükemmeliyet ve müşteriyi yaından tanıma: kurumsal uygulamalar

 

11)

E-Ticaret: Dijital pazarlar,dijital ürünler

 

12

Bilgi yönetimi, karar almayı geliştirme

 

13

Bilişim sistemleri tasarlama ve gerçekleştirme

 

14

Proje sunumları

 

15

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Laudon, Kenneth C. and Jane P. Laudon, 2010,Management Information Systems: Managing the Digital Firm”,  11th Edition, Prentice-Hall. Inc. (the copy in the library is 9th edition, its code is T58.6/.M36 L372 )

Diğer Kaynaklar

vakalar

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları
Ödevler vakalar
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Kısa Sınav

 

 

Ödev

2

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

X

 

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

 

X

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

X

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

X

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

 
 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav     0
Ödev 2 10 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 30 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi     6

 

3