• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 384
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste, günümüz organizasyonlarının vazgeçilmez bir parçası olan bilgi sistemlerinin önemi, gerekliliği, kurulması, aşamaları, temelini teşkil eden bilgiye ulaşma, özetleme, saklama ve sunma, kullanım alanları, karar verme, işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi, karşılıklı etkileşimi, genel olarak bugün gelinen nokta, son gelişmeler ve gelecekle ilgili öngörülerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Enformasyon sistemlerinin örgütsel temelleri, donanım, yazılım, İnternet, kablosuz iletişim, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri, SAP.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Enformasyon sistemlerinin önemini açıklar.

1,3,4

1,2,3

A,B

2)Enformasyon sistemlerinin unsurlarını analiz eder.

1,2,4

1,2,3

A,B

3)Yönetim bilişim sistemlerini analiz eder.

1,3,4

1,2,3

A,B

4)ERP sistemlerini açıklar.

1,2

1,2,3

A,B

5)SAP sistemini tanır.

1,3

1,2,3

A,B

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Enformasyon Sistemlerinin Örgütsel Temelleri

Ders Notları

2

Donanım I

Ders Notları

3

Donanım II

Ders Notları

4

Yazılım

Ders Notları

5

İnternet

Ders Notları

6

Kablosuz İletişim

Ders Notları

7

Ara Sınav

Ders Notları

8

Yönetim Bilişim Sistemleri

Ders Notları

9

Erp Sistemleri I

Ders Notları

10

Erp Sistemleri II

Ders Notları

11

Sap

Ders Notları

12

IT Yönetimi I

Ders Notları

13

IT Yönetimi II,Proje Yönetimi

Ders Notları

14

Final Sınavı

Ders Notları

 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Laudon, K.C. and Laudon, J.P.: Management information systems : managing the digital firm, Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice Hall 2007.

 
 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

X

 

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

 

X

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

X

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

X

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

X