• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 412
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlene Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine eşdeğerde olup başarıyla tamamlayan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge sahiplerinin KOSGEB’in sunduğu 30.000 TL hibe ve 70.000 TL’ye kadar olan desteklerden faydalanmaları sağlanabilecektir. Bu dersin amaçları, öğrencileri girişimci ve girişimcilik konularında bilgilendirmek, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini tanıtmak, kendi girişimcilik potansiyellerinin farkına vardırmak, girişimcilik için gerekli becerileri kazandırmak, ve başarılı birer girişimci olmalarına destek olmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu sınıf, bir işletmeyi tasarlamanın, değerlendirmenin, yaratmanın, yönetmenin ve potansiyel olarak satmanın benzersiz girişimcilik deneyimini ele almaktadır. Kurs, sınıf tartışmasına, katılımcılığa, konuk konuşmacılara, vaka analizine, fizibilite planının oluşturulmasına ve bir iş başlatmak ve yönetmek için kapsamlı bir strateji geliştirmek üzere bir iş planı oluşturmaya dayanır. Öğrencilerin işletme eğitim ve deneyimlerini kullanmaları ve bunu yeni bir girişimin başlatılması görevi için uygulamaları gerekecektir. Girişimcilik temelleri, girişimcilik süreci, iş planı kavramı ögeleri, iş planı hazırlamaya yönelik atölye çalışmaları, iş planı yazımı, iş planı sunumu. Finans, muhasebe, pazarlama ve yönetim ana iş alanlarına ilişkin girişimciliğin yaratıcı yönlerini içeren tartışmalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi; 2. Örnek Olay Yöntemi; 3. Tartışma Yöntemi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Yeni girişimlerle ilgili işletme konularını bilir.

2,3,5

1,2,3

A,B,C,D

2) Girişimcinin bilgi tavır ve yeteneklerini tanır, bilir.

2,4,5

1,2,3

A,B,C,D

3) İş planı yapmada kullanılan kaynakları bilir.

2,5

1,2,3

A,B,C,D

4) İş planı yapmada kendini geliştirme, ve bunu işletme yaratılması, değerlendirilmesi ve ifade etmede kullanır.

2,4

1,2,3

A,B,C,D

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Genel Bakış ve Giriş

Girişimciliğin Zorluğu

Bölüm 1

2

Girişimci Zihin İçinde: Fikirlerden Gerçekliğe

Bölüm 2

3

Designing a Competitive Business Model and Building a Solid Strategic Plan

Bölüm 3

4

Fizibilite Analizi yapmak ve

Kazanan Bir İş Planı Hazırlama

Bölüm 4

5

İşletme Sahipliği Formları

Girişimci Mülakatı- Tartışma

Bölüm 5

6

Franchising ve Girişimci

Girişimci Mülakatı - Tartışma

Bölüm 6

7

Mevcut Bir İşletmeyi Satın Alma

Bölüm 7

8

Güçlü Bir Pazarlama Planı Oluşturma

Bölüm 8

9

Ara sınav

 

10

E-Ticaret ve Girişimci

Bölüm 9

11

Başarılı Bir İş Planı Oluşturma

Bölüm 11

12

Nakit Akışını Yönetme

Bölüm 12

13

Doğru Yer ve Düzeni Seçmek

Bölüm 14

14

 Küresel Fırsatlar

Takım Oluşturma ve Yönetimde Halefiyet

 

Bölüm 15

Bölüm 16

15

İş planı Sunumları

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 6th Edition, Scarborough, Norman M., Pearson Education, 2011.

Diğer Kaynaklar

Entrepreneurship, Bygrave and Zackaris.

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

2 sunum; 2 proje

Sınavlar

1 ara sınav, 1 final sınavı

 
 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

2

35

Ara Sınav

1

30

Final Sınav

1

35

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

35

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

65

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

X

 

 

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

X

 

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

 

 

 

 

X

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

 

 

X

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

X

 

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

 

X

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

 

 

X

 
 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ödev

2

12

24

Ara Sınav

1

3

3

Final Sınavı

1

3

3

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

158

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6