Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 412
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere girişimcilik ekosistemini anlatmak ve girişimcilik faaliyetleri için gerekli olan bilgi ve beceriyi vermektir.

 

Bu ders KOSGEB’in “Girişimcilik Destek Programı” konularına uygun ve paralel olarak “Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” olarak verilecektir. Ders kapsamında girişimciyi tanımak, iş fikri doğrulama, iş modeli oluşturma, pazar araştırması yapma, işletme kurmanın hukuki boyutları gibi konular işlenecektir. Ders sonunda ise öğrenciler e-devlet üzerinden KOSGEB’in sınavına girerek sertifika alma hakkına sahip olacaktır. Bu sertifika sahipleri, işlerini kurdukları takdirde iki yıl süresince KOSGEB’in Geleneksel Girişimcilik hibe desteğinden yararlanabilecektir.

Dersin İçeriği: 

Girişimcilik tanımlar, Girişimcilerin kişilik özellikleri, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Yenilikçilik çalıştayı, İş fikri oluşturulması, fizibilite çalışmaları, iş modeli, iş hukuku

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uzman kişilerin verdiği konuşmalarla da dersler desteklenecektir.
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Girişimcilik ve Girişimci kavramını açıklar. 1,2,3,7,8,9 1,2,3,4 A,C
2) Girişimcilik çeşitlerini sıralar. 1,2,3,8 1,2,3,4 A,C
3) Girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün önemini açıklar. 1,2,3,7 1,2,3,4 A,C
4) İş Fikri oluşturma adımlarını bilir, açıklar. 1,2,3,7,9,10 1,2,3,4 A,C
5) Yaratıcılık ve Yenilikçilik kavramlarını bilir, açıklar. 1,2,3,4,7,10 1,2,3,4 A,C
6) Fizibilite Analizi, İş Modeli Oluşturma, İş Fikrini Ticarileştirme adımlarını bilir, açıklar. 1,3,4,7,8,10 1,2,3,4 A,C
7) İş Planı hazırlama ve sunma adımlarını bilir, açıklar. 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta Konular                                                                                           Ön Hazırlık

1 Tanışma ve Girişimciliğe Giriş  
2 Girişimciliğin Temel Kavramları Bölüm 1
3 Girişim Fırsatlarını Görme

 

Bölüm 2
4 Fikir Yaratma/ Geliştirme &

Yapılabilirlik Araştırması

Bölüm 3
5 İş Modeli Bölüm 4
6 Ekonomi, Endüstri, Rekabet ve Müşteri Analizi & Pazarlama İlkeleri ve Yönetim Bölüm 5
7 Misafir Konuşmacı: Girişimcilik Başarı Hikayesi Bölüm 5
8 Misafir Konuşmacı: Pazarlama ve e-Ticaret Bölüm 5
9 Misafir Konuşmacı: Sürdürülebilir Yönetim Bölüm 5
10 Misafir Konuşmacı: Dijitalleşme ve İnovasyon Bölüm 5
11 Misafir Konuşmacı: Girişimciler için Şirket Hukuku Bölüm 6 & 7
12 Misafir Konuşmacı: Girişimciler için Finans ve Muhasebe Bölüm 5
13 Kosgeb İş planı Bölüm 5
14 Proje sunumu Bölüm 5
15 Proje sunumu  

 

16 FİNAL  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

KOSGEB Geleneksel Girişimcilik El Kitabı ve sunumları (E-devlet üzerinden erişilecek)

Diğer Kaynaklar
  • Entrepreneurship, Barringer & Ireland

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler KOSGEB Geleneksel Girişimci Sertifikası
Sınavlar 1 Sınav, 1 Final Projesi, 1 Kosgeb Belgesi

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Final Sınavı 1 40
Final Projesi (Kosgeb İş Planı ve sunumu) 1 40
KOSGEB Belgesi 1 10
Katılım 16 10
Toplam                                                                                                   1  

100

 

Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
     

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.         x
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.     x    
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.     x    
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      x    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.   x      
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.   x      
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     x    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.   x      
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.       x  
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   x      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir. 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Final Projesi 1 10 10
KOSGEB Belgesi 1 25 25
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     151
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,04
Dersin AKTS Kredisi     6
       

 

Hiçbiri