Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 491
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Staj dersinin amacı, öğrencilerin teorik altyapılarını güçlendiren pratik bilgi ve uygulamaların yanı sıra, öğrencilerin idari becerilerini geliştiren profesyonel yönleri sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin seçtikleri, başvurdukları ve kabul edildikleri bir şirkette 40 iş günü zorunlu stajları vardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci pratik bilgiler edinir ve teorik altyapısını güçlendiren uygulamaları gözlemler. 1,2,3,5,6,7,8,9,10 2 D
2) Öğrenci, idari becerilerini geliştiren profesyonel yönleri öğrenir. 1,2,3,5,6,7,8,9,10 2 D
3) Öğrenci, üretim veya hizmet sektöründeki şirketlerin farklı departmanlarında yer alan çalışmalara katılma şansı elde eder. 1,2,3,5,6,7,8,9,10 2 D
4) Öğrenci iletişim becerilerini geliştirir. 1,2,3,4 5,6,7,8,9,10 2 D

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stajla ilgili genel sorumlulukların aktarılması  
2 İşyerinde Aktif Staj  
3 İşyerinde Aktif Staj  
4 İşyerinde Aktif Staj  
5 İşyerinde Aktif Staj  
6 İşyerinde Aktif Staj  
7 İşyerinde Aktif Staj  
8 İşyerinde Aktif Staj  
9 İşyerinde Aktif Staj  
10 İşyerinde Aktif Staj  
11 İşyerinde Aktif Staj  
12 İşyerinde Aktif Staj  
13 İşyerinde Aktif Staj  
14 STAJ RAPORU TESLİMİ  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Staj tamamlama formları, Staj raporu formatı

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Websitesi üzerinden
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Staj raporu 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam    

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.         X
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.         X
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.         X
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.          X
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.         X
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.         X
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         X
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.         X
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜTABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 0 0
Staj Raporu 1 260 260
Toplam İş Yükü     260
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,4
Dersin AKTS Kredisi     10

 

 

4