Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı mikro teoriyi ve ekonomik analizlere uygulanmasını tanıtmaktır. Ders, ekonomik sorunun özü olarak kıtlığı vurgulayarak başlayacaktır; ekonomik bir sistemin karşı karşıya olduğu temel görevleri ve bu görevleri yerine getirirken fiyat sisteminin rolünü sıralar. Bunu fırsat maliyeti kavramı ve üretim olasılığı sınırı tartışmaları izler. Marjinal maliyet ve marjinal fayda, etkin kaynak tahsisinin temeli olarak vurgulanacak, arz ve talep kanunları, talep ve arz esnekliği, tüketici teorisi, üretim teorileri ve üretim maliyetleri gibi mikroekonomi girişinde standart konuların anlaşılması sağlanacaktır. Dersin son bölümünde, rakip firmaların ve tekellerin birbiriyle çelişen piyasa yapıları olarak kısa vadede kâr maksimizasyonu davranışı ve refah etkileri incelenecektir.

Dersin İçeriği: 

Dersin başında kıtlık iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra sıra mikro iktisadın standart konularına gelecektir. Bunlar şöyle sıralanabilir: arz ve talep yasaları, arz ve talep esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri. Dersin son bölümünde tam rekabet şartlarında kar maksimizasyonu varsayımı altında çalışan firma ile tekel tezat teşkil eden piyasa türleri olarak incelenecek ve bu piyasa türlerinin iktisadi refah bağlamında ne gibi sonuçlara yol açtığı belirtilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel ekonomik kavramları anlamak ve geliştirmek 1,2 1, 2, 3 A, C
Arz ve talep ilkeleri ve piyasa fiyatın belirlenmesi 1,2 1, 2, 3 A, C
Tüketici tercihlerini ​​farklı teoriler ile tanımlamak 1,2 1, 2, 3 A, C
Farklı piyasa yapısı içerisinde firma davranışlarını ve olası alternatif teorileri açıklamak 1,2 1, 2, 3 A, C
Güncel ekonomik konular ve sorunları analiz edebilmek 1,2 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonominin Kapsamı ve Yöntemi Bölüm 1
2 Ekonomik problem: Kıtlık ve tercihler Bölüm 2
3 Talep, arz ve piyasa dengesi Bölüm 3
4 Talep, arz ve piyasa dengesi Bölüm 3
5 Talep, Arz ve Uygulama Bölüm 4
6 Esneklik Bölüm 5
7 Esneklik Bölüm 5
8 Hanehalkı davranışları ve tüketici tercihleri Bölüm 6
9 Ara sınav  
10 Üretim Süreci: Firmaların Maksimize Edici Kâr Davranışı Bölüm 7
11 Kısa Dönem Maliyetler ve Çıktı Kararları Bölüm 8
12 Uzun Dönem Maliyetler ve Çıktı Kararları Bölüm 9
13 Tekel ve Antitröst Politikası Bölüm 13
14 Son İnceleme  

Kaynaklar

Ders Kitabı Case, K.E. Fair, R.C., and Oster, S.M., Principles of Economics, 12th edition, Prentice Hall, 2017.
Diğer Kaynaklar Mankiw, G.N., Principles of Economics, the Dryden Press, 1998.
Bade, R. and Parkin, M., Foundations of Microeconomics, Addison Wesley, 2002.
Ertek, T., Mikroekonomiye Giriş, 6. Baskı, Beta Yayınevi, 2016.  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları
Ödevler Ders kitabındaki sorular
Sınavlar Soru bankası ve sınav soruları

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 5 60
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.     X    
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   2 20 40
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   5 4 20
Final   1 20 20
Toplam İş Yükü       170
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6,8
Dersin AKTS Kredisi       7
1