Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 404
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Finansal durum tablolarına genel bakış, bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tabloların genel tahlili, fon akışı ve genel sermaye değişim tablolarının düzenlenmesi, tahlil sonuçlarını değerleme ve rapor yazılması bu ders kapsamında incelenir.

Dersin İçeriği: 

Finansal tabloların hazırlanışının kavranması, varlıkların oransal analizinin anlaşılması      , sermayenin oransal analizinin anlaşılması, finansal yapının oransal analizinin anlaşılması, karlılık analizinin anlaşılması, dinamik yapıdaki tabloların hazırlanması ve yorumlanmasının kavranması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 12: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dinamik yapıdaki tabloların hazırlanması ve yorumlanmasının kavranması.   1,2,3 A,C
2) Karlılık analizinin anlaşılması   1,2,3 A,C
3) Finansal yapının oransal analizinin anlaşılması   1,2,3 A,C
4) Sermayenin oransal analizinin anlaşılması   1,2,3 A, B, C
5) Finansal tabloların hazırlanışının kavranması   1,2,3,12 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebeye Genel Bakış  
2 Muhasebe Çeşitliliği ve Uyumlaştırma  
3 IASB ve UFRS  
4 Türkiye Finansal Raporlama Sistemi  
5 Gelir Tablosu  
6 Finansal durum tablosu  
7 Finansal Tabloların Analizinin Hedefleri  
8 Ara Sınav  
9 Nakit Akış Tablosu  
10 Yıllık rapor  
11 Yatay Analiz  
12 Dikey Analiz  
13 Oran analizi  
14 Oran analizi  
15 Proje Sunumları  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Martin S. Fridson, Fernando Alvarez

Financial Statement Analysis: A Practitioner's Guide, 5th Edition

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield

Intermediate Accounting IFRS, 4th Edition

Ergun Ülkü, Gönen Seçkin

Finansal Tablolar Analizi

Diğer Kaynaklar -

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sınıf İçi Çalışma 2 15
Ödev 2 15
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.   X      
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.   X      
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.   X      
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 2 24
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 15 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     147
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,88
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri