Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATD 320
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

İşletmelerde olmazsa olmaz bir unsur olan sağlıklı iletişimin gerçekleşebilmesi ve iletişimin tıkandığı anlarda kriz yönetiminin nasıl yapılması gerektiği, bireysel ve örgütsel stress yönetiminin nasıl kontrol altına alınabileceği ile alakalı öğrencileri farkındalığı gelişmiş ve iletişim ve müzakere konularında etkin bireyler olarak profesyonel dünyaya hazırlamak ve etkin ve etkili yöneticiler ve  liderler yaratabilmek.

Dersin İçeriği: 

Dersin, Türkiye ve dünyada geçerli olan tüm iletişime dair dinamiklerin ve yine iletişime dair olan ses, nefes, diksiyon gibi unsurların aktarılması haricinde stres ve ona dair tüm süreçlerle başa çıkma yöntemlerinin öğrenilmesi ve bireyin hem kendi hayatına dair hem de örgütsel anlamda stres ve krizle başa çıkma yöntemlerini öğrenebilmesi, uygulayabilmesi ve müzakere tekniklerinin öğrenilip uygulanabilmesine yönelik bir içeriği söz konusudur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Görsel malzemelerle anlatım, 2: Soru-Cevap,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum,

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Sözlü ve yazılı iletişim konusunda profesyoneleşme sağlanması
  1,2,3 A,C
  1. Doğru Diksiyon ve doğru artikülasyon kullanımı
  1,2,3 A,C
  1. Doğru Nefes ve ses kullanımını öğrenmesi
  1,2,3 A,C
  1. Stres ve Öfke kontrolü ile başa çıkma yollarını öğrenmesi ve tüm öğrendiği bilgiler ışığın da müzakere tekniklerini uygulayabilmesi
  1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konu Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve işlenecek konuların açıklanması ve dersle alakalı genel bilgilendirme  
2 İletişim Nedir?  Etkili İletişim nasıl gerçekleşir? Beden Dili ile sözsüz iletişim.  
3 Sözlü iletişim Nedir? Etkili bir sözel iletişim nasıl gerçekleşir?   
4 Nefes Nedir? Nefes Teknikleri nelerdir? Diyafram nefesi nasıl kullanılır?  
5 Ses nedir? Nasıl oluşur ve doğru ses üretimi nasıl gerçekleşir?  
6 Diksiyon ve Artikülasyon çalışmaları  
7 Diksiyon ve Artikülasyon çalışmaları  
8 Ara sınav  
9 Stres Nedir? Nasıl yönetilir?  
10 Öfke Kontrolü nasıl gerçekleşir? Öfke Kontrolünde denetim odakları  
11 Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolünde Nefes Teknikleri  
12 Müzakere Teknikleri  
13 Müzakere de ikna ve duygu kontrolü  
14 Sonuçlandırma ve Revizyon  
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Kottler, J. A., & Chen, D. D. (2011). Stress management and prevention: applications to everyday life. Routledge.)

 

Diğer Kaynaklar What is communicatin, TK Gamble, M Gamble (2013)

Communication, K Backet, W Pay, S Korea,- F., Pay, A., Financial, A., (2017)

Mindfulness-based stres reduction for stress management in healthy people: a review and meta-analysis, A Chiesa, A Serretti- The Journal of alternative and complemantary (2009)

 

Materyal Paylaşımı

MATERİYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler Ödev
Sınavlar Ara sınav

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMA SAYI YÜZDE
Mid-term 1 30
Presentation 1 40
Quizzes 1 30
Final Sınavının Genel Nota Katkısı   40
Dönem İçi Çalışmaların Genel Nota Katkıları   60
Total   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları KATKI DÜZEYİ
1 2 3 4 5
1 Programla alakalı bilgi sahibi olup, profeyonel dünyada kullanacağı etkin iletişim unsurlarının neler olduğunu öğrenir.         X
2 Günlük hayatta kullandığı ama farkındalığı olmadığı iletişimin aslında ne kadar önem arz ettiğini ve bunun da bir tekniği olduğunu öğrenerek, sözsüz iletişimle alakalı bedensel hareketleri ve bunların ne anlama geldiğini öğrenir.     X    
3 Sözlü iletişimin nasıl olması gerektğine dair dinamikleri öğrenir.         X
4 Hem insan sağlığı için hem de kendisine iletişim konusunda da çok yardımı olacak doğru nefesin nasıl alındığını öğrenir.          X
5 İletişimin olmazsa olmazı olan sesin nasıl üretildiğini ve nasıl doğru ses kullanabileceğini öğrenir         X
6 Doğru bir diksiyonun nasıl olması gerektiğini öğrenir.     X    
7 Diksiyonla alaklı çalışamalar yaparak tecrübe edinir ve kelimelerin doğru artikülasyonunu öğrenr.         X
8 Diksiyon ve Artikülasyonla alakalı çalışmaları pekiştirerek günlük hayatta kullanım safhasına geçer       X  
9 Stresin ne olduğunu, ne olmadığını ve nasıl yönetilmesi gerektiğini öğrenir.         X
10 Öfke Kontrolünün nasıl olabileceğine dair teknikleri öğrenir.       X  
11 Hem stres yönetimi hem de öfke kontrolünde nefes tekniklerini ve bunun ehemmiyetini öğrenir.         X
12 İletişim konusunda önemli bir etken olan müzakere tekniklerini öğrenir       X  
13 Müzakerede ikna ve duygu kontrolünü öğrenir       X  
14 Sınıf içerisinde yapılan çalışmalarla müzakere yapabilmeyi deneyimler     X    
15 Tüm öğrendiklerine dair sınıf içerisinde bir sunum yaparak etkili iletişim örneklendirmeleri gerçekleştirir ve deneyim kazanır.     X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma,  pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 2 3 6
Ödev(Sunum) 2 3 6
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri