Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 366
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders, güçlü bir marka oluşturmak, yönetmek ve yüzyıllarca sürdürmek ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesini ve bir markanın oluşma ve yönetilme süreçlerinin incelenerek öğrenilmesini amaçlamaktadır. Marka yönetiminin içerdiği konseptler, analizler, ve aktiviteler hakkında bilgilendirmek ve sorunları farketmek, çözmek konusunda  uygulama olanağı sağlamak ek amaçlardır. Bu sebeple ders şirketlerin marka yönetimi konusunda karşılaştığı ana konuları kapsamaktadır

Dersin İçeriği: 

Ders, Yüzyıllık Markalar Derneği ile ortak olarak yürütülecektir.  Öğrencilerin işletme, marka, pazarlama, iletişim ve girişimcilik süreçlerinde Türkiye’deki yüz yıllık markaların somut ve devam eden marka hikayelerini içeren, ilham alabilecekleri, fikir üretebilecekleri ve özellikle inovasyon/yenilik kavramlarına bakış açılarını geliştirebilecek bir yaklaşım ile tasarlanmıştır.

Marka yaratma süreci, başarılı ve uzun dönemli bir marka nasıl olunur sektörel örnekler ile verilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Markanın işlevinin ve özellikle “Markanın” şirket için önemini kavrar.
2,3,4 1,2,3,4,5 A,B,C
  1. Özellikle marka yönetimi süreçlerinde teknoloji, yaratıcılık ve pazarlama becerilerinin nasıl kullanıldığını öğrenir.
2,3,4 1,2,3,4,5 A,B,C
  1. Marka yönetimi konusundaki güncel uygulama/ eğilimlerini kazanır.
2,4,6 1,2,3,4,6 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Marka Yönetimine Giriş -Tanımlar İlgili bölüm
2 Markalaşmanın amacı ve güçlü markaların özellikleri İlgili bölüm
3 Farklılaştırma ve pazar analizi İlgili bölüm
4 Marka piramidi İlgili bölüm
5 Marka elemanlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi  

İlgili bölüm

6 Misafir konuşmacı (Yüzyıllık Markalar Derneğinden) İlgili bölüm
7 Misafir konuşmacı (Yüzyıllık Markalar Derneğinden) İlgili bölüm
8 Misafir konuşmacı (Yüzyıllık Markalar Derneğinden) İlgili bölüm
9 Misafir konuşmacı (Yüzyıllık Markalar Derneğinden) İlgili bölüm
10 Misafir konuşmacı (Yüzyıllık Markalar Derneğinden) İlgili bölüm
11 Misafir konuşmacı (Yüzyıllık Markalar Derneğinden) İlgili bölüm
12 Misafir konuşmacı (Yüzyıllık Markalar Derneğinden) İlgili bölüm
13 Öğrenci sunumları  

İlgili bölüm

14 Öğrenci sunumları  

İlgili bölüm

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Power point sunumlar
Diğer Kaynaklar Makale ve Vaka Çalışmaları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste anlatılan tüm konularla ilgili slayt gösterisi
Ödevler Güçlü bir marka yaratılması ve sürdürülmesi süreci
Sınavlar Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Dönem içi ödevler 1 20
Proje (sunum) 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.         X
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.     X    
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.        X  
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.         X
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       X  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         X
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.     X    
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Dönem içi ödevler 1 5 5
Proje 1 30 30
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     157
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,28
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri