İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

Kuruluş

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç

Programın temel amacı; gerçek hayattaki olayları ve sorunları geniş bir perspektif ile değerlendirebilecek, topluma katkıda bulunabilecek üretken bireyler yetiştirmektir.

Hedef

Programın temel hedefi işletme alanındaki gelişmeleri, bu gelişmelerin kültürel ve sosyal sonuçlarını analiz edebilen, ilgili problemlere güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerilerini etkin kullanabilen mezunlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "işletme alanında lisans diploması" derecesi alılar.

Derecenin Düzeyi

Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü "Yeditepe Üniversitesi Hakkında" bölümünde yer alan "Öğrenci Kabulü" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim krumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay, ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu

"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal veya non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yeditepe Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Amaç: Günümüz iş dünyasının teknolojik ve yenilikçilik açısından duyduğu ihtiyacı karşılayabilecek, kültürel ve sosyo-demografik farklılaşma gösteren insan gücünü etkin biçimde kullanabilecek bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırmaktır.Hedef: Yönetim ve organizasyon alanında öğrencilerimizi iş dünyasının tüm kurum ve aktörleri arasına, içinde olduğumuz yüzyılın gerektirdiği çağdaş bilgi ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

Bölüm Olanakları

İşletme bölümünde tam zamanlı olarak 4 Profesör, 8 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.Öğrenciler, Stratejik yönetim ve liderlik, Girişimcilik, Muhasebe ve Denetim, Finans, Pazarlama, Bilgi Teknolojileri alanlarına odaklanabilme olanağına sahiptirler. Ayrıca, öğrencilerimiz bilgisayar laboratuarlarında iş dünyasına ilişkin konularda araştırmalar ve veri analizleri yapabilmek için uygulamalı bir eğitim de almaktadırlar. Ek olarak, gerekli şartlarısağlayan öğrencilere Avrupa ve dünyanın farklı üniversiteleriyle yapılan ERASMUS ve değişim programları çerçevesinde değişik ülkelere giderek en az bir dönem eğitim görme olanağı da tanınmaktadır.

Mezunlarının İstihdam Profilleri

Sürekli bir gelişim ve değişim sürecinde olan ülkemizde mezunlarımız, ürün ve hizmet farkı gözetmeksizin tüm sektörlerde aranan özelliklere sahip profesyoneller olarak yetişmektedirler. Bunun için İşletme Bölümü, bankacılıktan, pazarlama ve üretime, muhasebe ve finansmandan, reklamcılığa, insan kaynaklarından satın almaya kadar hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda yetiştirdiği donanımlı elemanlarla ülkemizin en önemli insan gücü kaynaklarından birisi olma niteliğindedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarında Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri "Ders Öğretim Planlarında" ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kuralları açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam zamanlı.

Adres ve İletişim Bilgileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşimi, 34755 Ataşehir, İstanbul. Hukuk Binası 5. Kat

İşletme Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Dursun Arıkboğa

isletme@yeditepe.edu.tr

İŞLETME BÖLÜMÜ AKADEMİK PROGRAMI

BİRİNCİ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Ön Koşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

101

İşletmeye Giriş

 

3

0

0

3

7

HUM

103

Uygarlık Tarihi

 

2

0

0

2

3

ECON

111

Mikro İktisatın Temelleri

 

3

0

0

3

7

HTR

301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

2

0

0

2

2

MATH

133

Temel Matematik

 

3

0

0

3

5

TKL

201

Türk Dili ve Edebiyatı I

 

2

0

0

2

2

LAW

123

Hukuka Giriş

 

3

0

0

3

4

 

 

Toplam

 

18

0

0

18

30

 

             

 

İKİNCİ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Ön Koşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

102

Yönetimin Temelleri

BBA 101

3

0

0

3

5

BBA

203

Çok Kültürlü İş İletişimi

 

3

0

0

3

5

STAT

410

Istatistik

 

3

0

0

3

5

ECON

122

Makro İktisatın Temelleri

 

3

0

0

3

7

HTR

302

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

2

0

0

2

2

TKL

202

Türk Dili ve Edebiyatı II

 

2

0

0

2

2

LAW

192

İş Hukuku

 

3

0

0

3

4

 

 

Toplam

 

19

0

0

19

30

 

             

 

ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Ön Koşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

201

Örgütsel Tasarım ve Teorisi

BBA 101

3

0

0

3

6

BBA

206

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

3

0

0

3

6

BBA

205

Yönetsel Düşünce

 

3

0

0

3

6

BBA

241

Finansal Muhasebe (+lab)

 

2

0

2

3

6

BBA

261

Pazarlama Yönetimi

 

3

0

0

3

6

 

 

Toplam

 

14

0

2

15

30

 

             

 

DÖRDÜNCÜ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Ön Koşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

202

Örgütsel Davranış

 

3

0

0

3

6

BBA

204

Girişimcilik İlkeleri

 

3

0

0

3

6

BBA

210

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 

3

0

0

3

6

BBA

242

Finansal Raporlama ve Analiz

BBA 241

3

0

0

3

6

BBA

364

Stratejik Pazarlama

 

3

0

0

3

6

 

 

Toplam

 

15

0

0

15

30

BEŞİNCİ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Ön Koşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

401

Uluslararsı İşletme

 

3

0

0

3

6

BBA

343

İşletme Finansmanı

 

3

0

0

3

7

BBA

382

Üretim ve Operasyon Yönetimi

 

3

0

0

3

6

RSCH

410

Bilimsel Araştırma Metodları

 

3

0

0

3

4

 

 

Bölüm Seçmeli I

 

3

0

0

3

6

 

 

Toplam

 

12

0

0

12

29

 

             

 

ALTINCI DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Ön Koşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

345

Maliyet Muhasebesi

 

3

0

0

3

7

BBA

347

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

 

3

0

0

3

6

BBA

383

Yönetim Bilimi

 

3

0

0

3

6

BBA

384

Yönetim Bilgi Sistemleri

 

3

0

0

3

6

 

 

Bölüm Seçmeli II

 

3

0

0

3

6

 

 

Toplam

 

15

0

0

15

31

 

             

 

YEDİNCİ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Ön Koşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

363

Marka Yönetimi

 

3

0

0

3

5

BBA

341

Yönetim Muhasebesi

 

3

0

0

3

7

BBA

491

Staj

 

0

0

0

NC

2

 

 

Bölüm Seçmeli III

 

3

0

0

3

6

 

 

Bölüm Seçmeli IV

 

3

0

0

3

6

 

 

Serbest Seçmeli I

 

3

0

0

3

5

 

 

Toplam

 

15

0

0

15

31

 

             

 

SEKİZİNCİ DÖNEM

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Ön Koşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

402

Stratejik Yönetim

 

2

0

2

3

6

BBA

481

Proje Yönetimi

 

3

0

0

3

6

 

 

Bölüm Seçmeli V

 

3

0

0

3

6

 

 

Bölüm Seçmeli VI

 

3

0

0

3

6

 

 

Serbest Seçmeli II

 

3

0

0

3

5

 

 

Toplam

 

14

0

2

15

29

 

 

Genel Toplam

 

 

 

 

124

240

Bölüm Seçmeli Ders Listesi

 

               

 

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

Dönem

Ön Koşul

T

U

L

Kredi

AKTS

BBA

301

Kurumsal Yönetim

Güz

 

3

0

0

3

6

BBA

302

Değişim Yönetimi

Bahar

 

3

0

0

3

6

BBA

303

Liderlik

Güz

 

3

0

0

3

6

BBA

342

Orta Kademe Muhasebe

Bahar

BBA 241

3

0

0

3

6

BBA

344

Denetim

Güz

 

3

0

0

3

6

BBA

450

Uluslarası Muhasebe

Bahar

 

3

0

0

3

6

BBA

346

Uluslarası Finans

Güz

 

3

0

0

3

6

BBA

348

Girişimcilik Finansmanı

Bahar

 

3

0

0

3

6

BBA

349

Yatırım Analizleri ve Portföy Yönetimi

Bahar

 

3

0

0

3

6

BBA

362

Tüketici Davranışları

Güz

 

3

0

0

3

6

BBA

365

Dijital Pazarlama

Bahar

 

3

0

0

3

6

BBA

462

Satış Yönetimi

Bahar

 

3

0

0

3

6

BBA

388

Yeni Ürün Geliştirme

Güz

 

3

0

0

3

6

BBA

412

Girişimcilik (KOSGEB)

G ve B

 

3

0

0

3

6

BBA

486

Yenilik Yönetimi

Güz

 

3

0

0

3

6

BBA

361

Pazarlama Araştırmaları

Bahar

 

3

0

0

3

6

BBA

451

Türk Muhasebe Sistemi

Güz

 

3

0

0

3

6

Alan seçmeli derslerinden üçünü alan öğrenciler kalan seçmeli haklarını diğer tüm fakülte seçmelilerden alarak kullanabilirler.           

  • Stratejik Yönetim ve Liderlik uzmanlık alanını seçenlerin BBA 301,302,303 derslerini almaları gerekmektedir.
  • Muhasebe ve Denetim uzmanlık alanını seçenlerin BBA 342,344,450 derslerini almaları gerekmektedir.
  • Finans uzmanlık alanını seçenlerin BBA 346,348,349 derslerini almaları gerekmektedir.
  • Pazarlama uzmanlık alanını seçenlerin BBA 362,365,462 derslerini almaları gerekmektedir.
  • Girişimcilik uzmanlık alanını seçenlerin BBA 388,412,486 derslerini almaları gerekmektedir.

 

Program Çıktıları

Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17 PÇ18 PÇ19
İşletmeye Giriş 3 4 4 2 2 2 2 2 2 0 3 3 0 3 2 3 3 2 3
Yönetimin Temelleri 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 0 1 2 1 3 3 3
Finansal Muhasebe 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0
Örgütsel Tasarım ve Teorisi 3 4 4 2 3 2 3 3 0 0 2 2 0 2 2 2 3 2 2
Finansal Raporlama ve Analiz 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3
Yönetsel Düşünce 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 3 0 5 0
Çok Kültürlü İş 4 4 0 4 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Maliyet Muhasebesi 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3
İşletme Finansmanı 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3
Pazarlama Yönetimi 2 0 0 4 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5 3 0 5 0
Üretim ve Operasyon Yönetimi 1 4 3 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 1
İnsan Kaynakları Yönetimi 3 4 2 1 1 2 2 2 3 0 1 1 0 3 2 3 4 4 2
Yönetim Muhasebesi 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3
Örgütsel Davranış 3 4 2 2 2 2 3 3 4 0 1 1 2 2 3 4 2 2 2
Staj 5 5 0 5 0 5 5 5 5 0 4 0 0 0 5 5 5 5 5
Uluslararası İşletme 3 3 2 2 2 3 3 3 4 0 1 1 2 2 1 5 3 2 3
Yönetim Bilgi Sistemleri 3 4 3 1 2 2 2 2 0 5 0 0 0 0 1 0 2 1 2
Statejik Yönetim 2 4 4 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Orta Düzey Muhasebe 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3
Girişimcilik İlkeleri 3 3 3 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2
Yeni Ürün Geliştirme 3 3 3 2 2 2 3 4 0 0 0 0 1 0 2 2 4 3 2
Dijital Pazarlama 2 4 3 2 2 2 3 3 1 3 1 1 0 1 1 1 2 3 3