Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Yerel yönetimlere dair hukuki, idari, ekonomik ve siyasi çerçevensinin çizilmesi; Merkezden yönetim ve yerinden yönetim kavramı; Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları; Yerel yönetimlerin denetlenmesi; Kentleşme ve göç gibi olgular karşısında yerel yönetimler; Büyükşehir yönetimi; Üniter ve Federal ülkelerdeki yerel yönetim deneyimlerinin karşılaştırılması; Türkiye’de yerel yönetimlerin yapısı; Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihçesi ve hukuki arka planı; Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında hizmet ve kaynak bölüşümü; Belediye idaresi, İl Özel İdaresi, Köy İdaresi; AB bağlamında Türk yerel yönetim sistemi ve reform süreci.

Dersin İçeriği: 

Yerinden yönetim, yerellik, yerel yönetişim, desantralizasyon, kentsel siyaset, yerel demokrasi, yerel yönetim uygulamaları, yerel özerklik, yönetsel özerklik.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimlerin ortaya çıkışını ve gelişmesini anlamak 1,2,3,5,7 1,2,3 A,C
Türk idari yapısında yerel yönetimlerin yerini değerlendirmek 1,2,5 1,2,3 A,C
Yerel yönetimlere yönelik yaklaşımları ve kentsel siyaset ile ilişkilerini kavramak 5,3,2 1,2,3 A,C
Yerel yönetimleri etkileyecek nüfus artışı, küreselleşme, ekonomik kalkınma ve siyasi kültür gibi göstergeler hakkında bilgi sahibi olma 7,5,3 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta   Ön Hazırlık
1 Derse Giriş    
2 Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi  
3 Osmanlı’da Yerel Yönetimler   
4 Anayasalarda Yerel Yönetimler   
5 Yerel Yönetimlere Yönelik Yaklaşımlar  
6 Kentsel Siyaset  
7 Avrupa’da Yerel Yönetimler   
8 VİZE SINAVI  
9 İl Özel İdaresi  
10 Belediyeler  
11 Köy Yönetimi  
12 Büyükşehir   
13 Yerel Yönetişim  
14 Yerel Yönetimlerin Sorunları   
15 Genel Tekrar ve Tartışmalar   
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Karakılçık Y. (2020) Yerel Yönetimler, Seçkin Kitapçılık
Diğer Kaynaklar

Bowman A., and  Kearney R.C. (2006)  State and Local Government: The Essentials, Houghton Mifflin Company, 3rd edition.

Keleş R. ( 2012) Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi

Castells M. ( 1983) The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. University of California Press.

Kapucu N. & Palabıyık H. (2008) Turkish Public Administration International Strategic Research Organization

Ortaylı İ. (1985) Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yayın.

Plummer J. (2001) Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building, Earthscan

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.         X
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.       X  
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.   X      
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.         X
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.     X    
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 5 75
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   4 6 24
Ödev   1 3 3
Final        
Toplam İş Yükü       165
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6,6
Dersin AKTS Kredisi       7
3