Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 108
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Önemli etik kavramları, prensipleri ve teorileri tanımlamak ve ayrıştırmak. Politik ifadelerde veya sosyal, politik ve işyeri ile ilgili uygulamalardaki önemli etik değerleri ve kaygıları kavramak. Pilot bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmek.

Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencilerin etik konular üzerine okuma, yazma ve kendilerini ifade yeteneklerini geliştirmek, etik konular üzerinde eleştirel ve çözümsel düşünmelerini sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Ders sosyal sorumluluk tabirinin gelişimini ve anlamını ve kavramın farklı sosyo-kültürel uygulamalarını kapsar. Ayrıca her öğrencinin bi kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yaparak kendi sosyal sorumluluk projesini yaratacak şekilde tasarlanmıştır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Etik karar verme ve sosyal sorumluluk tarihi ve felsefi geçmşini anlamak

7,6

1,2,3

A

Kişisel, profesyonel ve toplumsal konuları belirlemede bağımsız düşüncenin, eleştirel analizin ve akıl yürütülmüş araştırmanın kullanımı

7,3,8

1,2,3

A

Sosyal sorumluluk teorilerinden ve etik çalışmalardan elde edilmiş becerileri ve bilgileri uygulayarak alınan kamusal ve profesyonel kararları  açıklayarak tanıtmak

7,3,5

1,2,3

A

Etik çerçevenin ve sosyal sorumluluğun anlaşılmasının eylemleri nasıl şekillendirdiğini düzenlemek

3,7,8,6

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş, yönlendirme

 

2

Neden etik çalışmaları?

 

3

Etik ve akıl yürütme

 

4

Etikte ana gelenekler

 

5

Kamu etiği

 

6

Çevre etiği

 

7

İşyeri etiği

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Sosyal sorumluluk ve sürdürebilirlik

 

10

Cinsiyet ve sosyal sorumluluk

 

11

Gönüllülük ve sosyal sorumluluk

 

12

Kurumsal sosyal sorumluluk

 

13

Kamu kesminide sosyal sorumluluk

 

14

Sunumlar

 

15

Tekrar

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ethics: History, Theory, and Contemporary Issues, Steven M. Cahn and Peter Markie, Oxford University Press, 5th edition, Oxford University Press,2011

Diğer Kaynaklar

Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context. Edited by Andrew Crane, Dirk Matten, Laura Spence. Routledge, 2008.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.

 

 

X

 

 

2

Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.

 

 

X

 

 

3

Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği

 

 

 

 

X

4

Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.

 

 

 

 

X

5

Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.

 

 

 

X

 

6

Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.

 

 

 

X

 

7

Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

6

96

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

15

2

2

Final

1

3

3

       

Toplam İş Yükü

 

 

180

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7

 
2