Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 313
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı sivil toplumun tanımı, tarihsel gelişimi, özellikleri ile sivil toplum kuruluşlarının işlevleri, demokrasi ile ilişkileri, sorunları hakkında öğrencileri donatmak ve hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili olarak bilgilendirmektir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders Türkiye'de ve uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşlarının gelişimini eleştirel bir şekilde değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, sivil toplumun tarihsel gelişimi ve demokrasi ile ilişkisi ele alınıp daha sonra Türkiye`de sivil toplumun kavramsal ve pratik düzeyde gelişiminden bahsedilecektir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci sivil toplumun çalışma ilke ve prensipleri kavrar. 3,4 1,2,3 A, C
Öğrenci Sivil toplum nosyonunu öğrenir 3,4 1,2,3 A, C
Öğrenci Sivil toplum örgütlenme modellerini tanır 3,4,5 1,2,3 A, C
Öğrenci ülkemiz sosyo-kültürel bağlamında sivil toplum oluşumunu, yerini ve önemini tanımlar 3,4 1,2,3 A, C
Sivil toplum örgütlerinin işlevlerini küresel bağlamda değerlendirir 3,4,7 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve genel perspektifinin ortaya konması  
2 Sivil Toplum Örgütlerinin Genel Yapısı, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları  
3 Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkili Olan Temel Kavramların Tartışılması, (Etnisite,
Demokrasi, Ulus-Devlet Anlayışı, Gönüllülük, Hegemonya)
 
4 Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve.  
5 Sivil Toplum (Kavramın Tarihsel-Düşünsel Temelleri Hegel, Marks ve Gramsci’de Sivil
Toplum Kavramı)
 
6 Devlet Sivil Toplum İlişkisi (Kamu Alanı-Özel Alan, Modern Kamusal Alan)  
7 Sivil Toplum ve Kamusal Alan: klasik teorisyenlerden Habermas’a  
8 Vize Sınavı  
9  Sivil toplum ve yeni sosyal hareketler  
10 Sivil toplum ve çıkar grupları   
11 Sivil toplum ve siyasal partiler I: Teoriler   
12 Sivil Toplum ve siyasi partiler II: örnek olaylar  
13 Sivil toplum ve katılımcı yönetişim/katılımcı demokrasi  
14 Amerika’da sivil toplum  
15 Batı Avrupa’da sivil toplum: İtalya, İspanya, Fransa ve İsveç  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Civil Society, Democracy, and Civic Renewal, Robert K. Fullinwider, Rowman & Littlefield Publishers, 1999.
Diğer Kaynaklar Cohen&Arato (2013) Sivil Toplum ve Siyasi Teori, Efil Yayınevi 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar • Shaping the Network Society: The New Role of Civil Society in Cyberspace, Douglas Schuler and Peter Day, The MIT Pres, 2004.
• NGOs and Civil Society: Democracy by Proxy?, Ann C. Hudock, Polity Press, 1999.
• Civil Society and Democracy: A Reader, Carolyn M. Elliott, Oxford University Press, 2006.
• Putnam, Robert. Bowling Alone, pp. 116-180. Chs.7, 8, and 9. Simon & Schuster Paperbacks. 
• Kaufmann, Jason. 2002. For the Common Good?: American Civic Life and the Golden Age of Fraternity. Oxford University Press. Chs 2 and 3, pp. 33-82.
• Putnam, Robert. 2002. Making Democracy Work. Chs. 1 and 6. 
• Levy, Jonah. 1999. Tocqueville‟s Revenge. Introduction (pp.1-22) and Conclusion (pp.293-320). Harvard University Press. 
• Rothstein, Bo. 2002. “Social Capital in the Social Democratic State.” Ch. 7, pp 289-332 in Democracy in Flux, edited by R. D. Putnam. Oxford University Press.
• Habermas, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere, Chs 1 and 2 (pp.1-56)
• Cohen and Arato. 1992. Chs 10 and 11 pp. 492-604 in Civil Society and Political Theory. The MIT Press. 
• Rucht, Dieter. 2006. “Civil Society Challenging Neo-liberal Globalization” in Civil Society: Berlin Perspectives. Berghahn Books
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.     X    
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.   X      
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.         X
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.     X    
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.   X      
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   16 6 96
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   4 6 24
Ödev   1 3 3
Final        
Toplam İş Yükü       174
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6,96
Dersin AKTS Kredisi       7
3