Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 498
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
6
AKTS: 
14
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı; Bir takım ruhu altında öğrencilerin çabalarını paylaşarak, müfredat boyunca edindiği bilgi sentezi açısından araştırma projesi tasarlamak ve uygulamak

Dersin İçeriği: 

Dersin tanımı,Literatür araştırması,proje planlama raporu, ikinci proje planlama raporu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktılarına Katkısı Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu derste öğrenciler proje için nasıl takım oluşturulması gerektiğini öğrenirler. 1,2,3,5,6 1,2 A
Öğrenciler, kargo şirketi kurmayı öğrenir. 1,2,3,5,6,,9,10 1,2,3,4 A
Öğrenciler, servis sanayindeki uygulamaları öğrenirler 1,2,3,5, 1,2,3,4 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Dersin tanımı ve proje takımını kurmak Ders Notu
2 Dersin tanımı ve proje takımını kurmak Ders Notu
3 Literatüre araştırması Ders Notu
4 Literatüre araştırması Ders Notu
5 Proje planını tasarlamak Ders Notu
6 Proje planını tasarlamak Ders Notu
7 1.dönem projesi Ders Notu
8 1.dönem projesi Ders Notu
9 Vize sınavı  
10 İkinci dönem projesi Ders Notu
11 Rapor sunumu Ders Notu
12 Rapor sunumu Ders Notu
13 Rapor sunumu Ders Notu
14  Rapor sunumu Ders Notu
15 Final Projesi  

 

Kaynaklar

Ders Notu  Ders Notları
Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders notları
Ödevler Bitirme Grup Projesi
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   60
Kısa Sınav   -
Ödev   40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.         x
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.         x  
3 Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak.     x    
4 Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek,      x    
5 Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak         x
6 Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak     x    
7  Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak   x      
8  Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek   x      
9  Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek            x  
10 Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak            x
11 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek,        x    
12 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek.     x    
13 Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek        
14 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak,          
15  Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek. x        
16 Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme          
17 Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme x        
18 Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma.        x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 15 20
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     170
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,8
Dersin AKTS Kredisi     7

 

4