Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATR 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencileri pazarlama ve lojistik yönetimi konusunda güncel bilgilerle donatmak ve son bu konudaki dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeler konusunda bilgilendirmek.

Dersin İçeriği: 

Pazarlama nedir, parlama yönetimi nedir, pazarlama yönetiminin sosyal ve ticari hayattaki yeri ve önemi nedir, pazarlamanın kapsamı nedir, pazarlama konseptleri nelerdir, pazarlama faaliyetlerini etkileyen çevrenin özellikleri nelerdir, pazarın özelliklerine ayrılması ve tüketici davranışları nasıl anlaşılır, paketleme ve etiketlemenin önemi nedir, fiyatlama ve önemi nedir. Lojistik nedir, neleri içerir, lojistiğin önemli fonksiyonları nelerdir, stok yönetimi nedir, taşımacılık ve depo yönetimi nedir, lojistiğin pazarlama içindeki yeri ve lojistiğin pazarlanması nedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev r

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

    Ölçme Yöntemleri
Rekabet açısından pazarlamanın Önemini kavrayabilme 1,2,3 A, C
Rekabet açısından lojistiğin Önemini kavrayabilme 1,2,3 A, C
Pazarlamanın ne olduğunu anlayabilme 1,2,3 A, C
Lojistiğin ne olduğunu anlayabilme 1,2,3 A, C
Pazarlamanın doğasını ve kapsamını bilme 1,2,3 A, C
Lojistiğin doğasını ve kapsamını bilme 1,2,3 A, C
Pazarlama faaliyetlerini etkileyen çevresel koşulları açıklayabilme 1,2,3 A, C
Pazarlamanın bölümlerini, ürün yönetimini, paketleme ve etiketlemeyi bilme 1,2,3 A, C
Fiyatlamayı ve pazarlama planlarını açıklayabilme 1,2,3 A, C
Dış kaynak kullanımının ne olduğunu ve lojistik stratejilerini bilme 1,2,3 A, C
Lojistik yönetiminin fonksiyonlarını bilme 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

 
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlama yönetimine giriş Pazarlama nedir?
2 Pazarlamanın doğası ve kapsamı Pazarlamanın içeriği nedir?
3 Temel pazarlama konseptleri Pazarlama konsepti nedir?
4 Pazarlamayı çevreleyen koşullar Pazarlama çevresi nedir?
5 Alıcı davranış, alma süreci Alıcı kimdir?
6 Pazarlamanın bölümlere ayrılması ve ürün yönetimi Pazarlama bölümleri nedir?
7 Paketleme ve etiketleme Paketleme nedir?
8 Fiyatlama ve pazarlama planlarının içeriği Fiyatlama nedir?
9 Lojistik nedir Lojistik nedir?
10 Dış kaynak kullanımı ve lojistik stratejileri nelerdir Dış kaynak nedir?
11 Lojistik yönetiminin fonksiyonları nedir Lojistik yönetimi nedir?
12 Taşımacılık yöntemi nedir Taşımacılık yönetimi nedir?
13 Depolama ve depo yönetimi Depolama nedir?
14 Stok yönetimi Stok nedir?
15 Lojistiğin pazarlama içindeki yeri Lojistiğin pazarlama içindeki yeri nedir?
16 Lojistiğin pazarlanması Lojistiğin pazarlanması nedir?

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Masaaki Kotabe, Kristian Helsen (2011), Global Marketing Management, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc. ISBN:978- 0-470-50574-8.John Mangan, Chandra Lalwani, Tim Buthcher, Roya Javadpour, (2012), Global Logistics & Supply Chain Management, John Wiley & Sons Ltd., ISBN: 978-1-119- 99884-6.
Diğer Kaynaklar http://www.marketingturkiye.com.tr/ http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx http://www.entrepreneur.com/marketing/index.html http://www.networkmarketing.gen.tr/

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Masaaki Kotabe, Kristian Helsen (2011), Global Marketing Management, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc. ISBN:978- 0-470-50574-8.
Ödevler Pazarlama yönetimi nedir ve rekabet ortamında, rekabet açısından pazarlamanın önemi nedir?
Sınavlar Vize, quiz, final

Değerlendirme Sistemi

 
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 15 10
Kısa Sınav     10
Ödev 1 20 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2