• Türkçe
  • English

Bölümümüz, Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte 1996 yılında eğitim vermeye başladı. Kurucu bölüm başkanı Prof. Dr. Mahmut Bali AYKAN ile başlayan eğitim serüveninde ilk mezunlarımızı 2000 yılında iş alemine uğurladık. Bölümümüz 2001 yılında hizmete açılan ve üniversitemizin tüm bölümlerinin bir araya toplayarak disiplinler arası eğitim imkanı sağlayan 26 Ağustos yerleşkesine taşındı. Bu dönemde bölümümüzün yapılandırılmasına Ankara (Mülkiye) ve İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi kökenli kıdemli öğretim üyelerinin katkısıyla devam edildi. Sadece Yeditepe Üniversitesi’nde değil Türkiye’de siyaset biliminin kurumsallaşmasında önemli katkıları olmuş bu kadro içinde Prof. Dr. Haluk ÜLMAN, Prof. Dr. Ahmet N. YÜCEKÖK, Prof. Dr. Hasan KÖNİ ve Prof. Dr. Cemil OKTAY yer aldı. Cumhuriyet tarihi alanındaki çalışmalarıyla 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı liyakat nişanı alan ünlü tarihçi Prof. Dr. Feroz AHMAD da bölümümüzün uluslararasılaşmasında önemli bir rol oynadı. Bölümümüzde 14 öğretim üyesi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Öğretim üyesi kadromuz bir yandan bilimsel çalışmalara ağırlık vermekte, bir diğer yandan da yeni dersler geliştirerek siyaset bilimi eğitiminin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, ulusal ve uluslararası arenada saygıdeğer bir yer edinmiş, ve "sürekli iyileşme" misyonu çerçevesinde konumunu daha da ilerilere taşımaktadır.