Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

 

Öğrenci Kabulü

Bölümümüze öğrenci kabulü üç yoldan (ÖSYS, Yatay Geçiş ve Uluslararası Öğrenci Kabulü) yapılmaktadır.

 

1. ÖSYS 

Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucu TM-1 puan türüyle öğrenci yerleşir.

Detaylı bilgi için üniversitemizin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

2. Yatay Geçiş

Kurumiçi ve merkezi yerleştirme puanına göre kurumlararası yatay geçiş yapılabilir.

Yatay geçiş başvuru tarihleri ve kontenjanları her yıl üniversitemiz Akademik Takvimi’nde ve üniversitenin web sayfasında yer alır. Yatay geçişe ilişkin temel kurallar için lütfen bu linke tıklayınız. https://www.yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/yatay-ve-dikey-gecis

Öğrenciler yatay geçiş başvurularını Merkez Öğrenci İşleri’ne yaparlar. Merkez Öğrenci İşleri (Üniversite Yatay Geçiş Komisyonu tarafından onaylanan) yatay geçiş başvurularını Fakültelere iletir. Fakülteler başvuran öğrencinin resmi transkriptini inceler ve başvurulan akademik programda muaf olabileceği dersleri tespit eder.

Kurumiçi Yatay Geçiş Genel Kuralları

a) Kurumiçi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına / programından yapılabilir.

b) Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

c) Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla Uluslararası İşletme (Almanca) programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, Uluslararası İşletme (Almanca) programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Genel Kuralları

a) Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş, yükseköğretim kurumlarının merkezi yerleştirme puanına göre öğrenci alan lisans programları arasında yapılır.

b) Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş başvurularında, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla, geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı yerleştirme puanının, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme (Almanca) lisans programının en düşük puanına eşit ya da yüksek olması şartı aranır.

c) Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş, lisans programlarının hazırlık sınıfı dahil ara sınıflara yapılabilir.

d) Yukarıda 2. maddede sözü edilen koşulu karşılayan aday sayısının, başvurunun yapıldığı yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda yer alan ilgili programın toplam kontenjanının %10’unu geçmemesi halinde, tümünün kayıtları yapılır. Herhangi bir programın Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş kontenjanı, her yarıyıl ve her sınıf için ayrı ayrı olmamak koşuluyla ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda yer alan toplam kontenjanı üzerinden belirlenir. Aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda, ÖSYS yerleştirme puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı gerçekleştirilir.

 

3. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

Yükseköğretim kurumlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar için bu linki tıklayınız. https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurtdisindan_ogrenci_kabulune_iliskin_esaslar_15052019.pdf

Yabancı uyruklu öğrenciler Uluslararası Ofis web sitesinden İngilizce veya Türkçe olarak elektronik başvuru yapmak için tıklayınız.

Öğrenciler Uluslararası Ofis’in web sitesinde listelenmiş olan diploma, üniversite eğitimini hak ettiğine dair belge, transkript ve referans mektubu gibi başvuru için gerekli belgelerin kopyalarını Uluslararası Ofis’e gönderirler. Öğrencilerin gerekli belgelerin asıllarını kayıt yaptırırken Öğrenci İşleri’ne getirmeleri gerekir.

Uluslararası Ofis tamamlanan başvuru dosyalarını başvurulan fakültenin Dekanlığına iletir. Fakülteler başvuran öğrencinin resmi transkriptini inceler ve başvurulan akademik programda muaf olabileceği dersleri tespit eder.