Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Geleneksel mikro iktisat teorisi konularını daha detaylı ve matematik ağırlıklı olarak irdelemektir.     

Dersin İçeriği: 

Derste işlenen konular ana başlıklarıyla arz-talep modeli, tüketici teorisi, firma teorisi, üretim ve maliyet fonksiyonları ile tam ve eksik rekabet koşullarında firmaların kâr maksimizasyonudur. Adı geçen konular hem teorik hem de güncel yaşam uygulamalarından örnekler verilerek incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kıt kaynak tahsisinde Arz Talep Model kullanımı, 1,2,4 1, 2, 3 A, C, KS
Tüketici tercihlerini belirleyen faktörlerin tespiti ve analizi,  1,2,4 1, 2, 3 A, C, KS
Firma faaliyetlerinin anlaşılması ve incelenmesi,  1,2,4 1, 2, 3 A, C, KS
Optimum işgücü ve kapital kullanımının tespiti, 1,2,4 1, 2, 3 A, C, KS
Farklı piyasa yapıları içerisinde firma davranışlarını ve kar maksimizasyonu yöntemlerini analiz ve tespit etmek. 1,2,4,5 1, 2, 3,12 A, C, KS

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ünite 1
2 Arz ve Talep Ünite 2
3 Arz ve Talep Modeli Uygulamaları Ünite 3
4 Arz ve Talep Modeli Uygulamaları devam Ünite 3
5 Tüketici Teorisi Ünite 4
6 1. Ara Sınav  
7 Tüketici Teorisi Uygulamaları Ünite 5
8 Firmalar ve Üretim Ünite 6
9 Maliyet Ünite 7
10 Rekabetçi Firmalar ve Marketler Ünite 8
11 2. Ara Sınav   
12 Rekabetçi Model Uygulamaları Ünite 9
13 Genel Denge ve İktisadi Refah Ünite 10
14 Tekrar  

Kaynaklar

Ders Kitabı Microeconomics 6th ed. by Jeffrey M. Perloff, Pearson Addison Wesley, 2012
Diğer Kaynaklar Günlük gazetelerin ekonomi sayfaları ve Ekonomist ve Kapital gibi dergiler

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları
Ödevler Ders kitabındaki sorular
Sınavlar Kısa sınav soruları

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 75
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 40 20
Ödevler 1 5
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.        X  
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir. X        
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.      X    
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.    X      
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.   X        
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir. X        

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 40 0,5 20
Ödev 1 2 2
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     163
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,52
Dersin AKTS Kredisi     7
2