Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 222
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, dersi alan öğrencilerin farklı makroiktisadî yaklaşımları eleştirel bir biçimde değerlendirebilmelerinin sağlanmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Dersin, ve genel olarak makroekonominin, merkezinde Keynes’in İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi vardır. Keynesyenizmin ortaya çıkışı neoklasik yaklaşımın başarısızlığı nedeniyle olduğu için, Keynesci devrimin anlaşılması neoklasik iktisadın anlaşılmasını gerektirir. Bu nedenle ders neoklasik teorinin incelenmesiyle başlar ve Keynes iktisadının detaylı bir incelemesiyle devam eder. Ders ilerledikçe, Keynes’in Büyük Bunalımın ortasında, iktisadî düşünceyi nasıl temelinden değiştirdiğini ve 1929 Bunalımı'nın geçmesinden sonra düşüncelerinin nasıl neoklasik analize yeniden uydurulduğunu göreceksiniz. Keynes'in analizini tartıştıktan sonra Monetarizm, Rasyonel Beklentiler Okulu ve Yeni Keynesci Makroekonomi, makroiktisadın Keynes sonrası gelişmeleri olarak tartışılacaktır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Temel makroiktisadî sorunların anlaşılması. 

1, 2, 6, 7

1, 2, 3

A

Genel olarak iktisadî analizin özel olarak da makroiktisadî analizin sistematik ve mantıkî yöntemlerinin geliştirilmesi.

1, 2, 6, 7

1, 2, 3

A

20 yüzyıl boyunca makroiktisadî analizin gelişiminin anlaşılması.

1, 2, 6, 7

1, 2, 3

A

Makroiktisatta farklı yaklaşımların eleştirel olarak değerlendirilmesi

1, 2, 6, 7

1, 2, 3

A

Küresel ve millî iktisadî sorunların takibi ve önerilen çözümlerin değerlendirilmesi.

1, 2, 6, 7

1, 2, 3

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Neoklasik Hasıla ve İstihdam Teorisi

Froyen, 3. ve 4. Bölümler 

2

Neoklasik Hasıla ve İstihdam Teorisi

Froyen, 3. ve 4. Bölümler 

3

Keynes’in Hasıla ve İstihdam Teorisi: Toplam Etkin Talebin İşlevi

Froyen, 5. Bölüm; Ünsal, 6. Bölüm 

4

Keynes’in Hasıla ve İstihdam Teorisi: Toplam Etkin Talebin İşlevi

Froyen, 5. Bölüm; Ünsal, 6. Bölüm 

5

Keynes’in Anaakım Yorumu, Bölüm I: IS-LM Sistemi

Froyen, 6. & 7. Bölümler; Ünsal, 7. & 8. Bölümler

6

Keynes’in Anaakım Yorumu, Bölüm I: IS-LM Sistemi

Froyen, 6. & 7. Bölümler;  Ünsal, 7. & 8. Bölümler

7

Ara Sınav

 

8

Keynes’in Ana Akım Yorumu Bölüm II:  Neoklasik Sentez (Toplam Arz ve Talep Analizi)

Froyen, 8. Bölüm; Ünsal, 9. Bölüm 

9

Keynes’in Ana Akım Yorumu Bölüm II:  Neoklasik Sentez (Toplam Arz ve Talep Analizi)

Froyen, 8. Bölüm; Ünsal, 9. Bölüm 

10

Yeni Neoklasik Yaklaşım I: Monetarism

Froyen, 9. & 10. Bölümler; Ünsal, 10.1, 10.3 & 11.6. Bölümler 

11

Yeni Neoklasik Yaklaşım I: Monetarism

Froyen, 9. & 10. Bölümler; Ünsal, 10.1, 10.3 & 11.6. Bölümler 

12

Yeni Neoklasik Yaklaşım II: Rasyonel Beklentiler

Froyen, 11. Bölüm; Ünsal, 10.4. Bölüm 

13

Yeni Keynesci Makroiktisat

Froyen 12. Bölüm: Ünsal, 10.5. Bölüm

14

Tekrar

Froyen 13. Bölüm

Kaynaklar

Ders Kitabı

Richard Froyen  Macroeconomics, Theories and Policies, 10. Baskı, Ağustos 2012,               

Erdal Ünsal, Makroiktisat, İmaj Yayıncılık, 9. Baskı, 2011

Diğer Kaynaklar

Vedit İnal, Ders notları.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

Bir Vize, bir Final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

Ödevler

0

0

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

50

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

1

Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir. 

 

 

 

 

X

2

İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. 

 

 

 

X

 

3

İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.

X

 

 

 

 

4

İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir. 

 

 

X

 

 

5

Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. 

X

 

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.  

 

 

 

X

 

7

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

0

0

0

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

175

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7

2