Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 232
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Matematiksel İktisat dersi, piyasa modeli, milli gelir modeli gibi ekonomik modelleri anlamaya ve çözümlemeye yardımcı olacak matematiksel araç ve kavramları öğrencilere vermeyi amaçlar. 

Dersin İçeriği: 

Denge analizi, doğrusal modeller ve matris cebiri, türev kavramı ve türev alma teknikleri ile karşılaştırmalı statik uygulamalar, optimizasyon problemleri.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ekonomik modellerin endojen ve ekzojen değişkenlerini belirleyebilme. 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Denklem sistemlerinin çözümü ile denge analizini gerçekleştirebilme. 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde matris analizini kullanabilme. 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Karşılaştırmalı statik denge analizinde türev uygulamalarını kullanabilme. 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Verilen ekonomik değişkenin optimum değerinin kısıtlı ve kısıtsız durumlarda çözümlemesini yapabilme. 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematiksel İktisadın Doğası & İktisadi Modeller Chapter 1 & Chapter 2
2 İktisatta Denge Çözümlemesi Chapter 3
3 İktisatta Denge Çözümlemesi Chapter 3
4 Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri Chapter 4
5 Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri Chapter 4
6 Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri (devamı) Chapter 5
7 Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri (devamı) Chapter 5
8 Ara Sınav  
9 Türev Alma Kuralları ve Karşılaştırmalı Durağanlıklarda Kullanışları Chapter 7
10 Türev Alma Kuralları ve Karşılaştırmalı Durağanlıklarda Kullanışları Chapter 7
11 Optimizasyon: Denge Çözümlemesinin Özel Bir Çeşidi Chapter 9
12 Optimizasyon: Denge Çözümlemesinin Özel Bir Çeşidi Chapter 9
13 Eşitlik Kısıtlamaları Altında Optimizasyon Chapter 12
14 Eşitlik Kısıtlamaları Altında Optimizasyon Chapter 12

Kaynaklar

Ders Notu

Chiang, A.C. and Wainwright, K., Fundamental Methods of Mathematical Economics, 4th ed., McGraw-Hill, 2005. 

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders notları

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

Ödevler

0

0

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

40

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

1

Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir. 

 

 

 

 

 

2

İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. 

 

 

 

 

x

3

İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.

 

 

 

 

 

4

İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir. 

 

x

 

 

 

5

Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. 

 

 

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.  

 

 

x

 

 

7

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

7

105

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

0

0

0

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

156

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

2