Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 294
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin iktisat hakkında genel bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders süresince kıtlık, fırsat maliyeti, marjinalist yaklaşım, arz-talep, piyasa mekanizmaları gibi temel genel kavramlar ve bu kavramların çalışma ilkeleri incelenecektir. Bu bağlamda  ders  iktisat biliminin temel metodolojisinin anlatımıyla başlar ve para ve maliye politikaları, enflasyon, milli gelir ve cari dengenin işleyişi incelenerek bitirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ekonomi kavramını açıklar. 1,5,7 1, 2, 3, 12 A, C
Tüketici, firma ve piyasa özelliklerini öğretir. 1,5,7 1, 2, 3, 12 A, C
Rekabetçi ve eksik rekabet piyasalarının özelliklerini açıklar. 1,5,7 1, 2, 3, 12 A, C
Enflasyon, Devlet politikaları ve dış denge konularına değinir. 1,5,7 1, 2, 3, 12 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 PİYASA VE TALEP EĞRİSİ  
2 ESNEKLİK VE ARZ  
3 TALEP VE ARZDA KAYMALAR  
4 TÜKETİCİNİN FAYDA MAKSİMİZASYONU  
5 DENGE PAZAR SEPETİ  
6 ÜRETİM FONKSİYONLARI  
7 MALİYET ANALİZİ  
8 SERBEST REKABETÇİ PİYASA  
9 TEKEL PİYASA  
10 MİLLİ GELİR  
11 ENFLASYON  
12 PARA POLİTİKALARI  
13 MALİYE POLİTİKALARI  
14 ÖDEMELER DENGESİ  

Kaynaklar

Ders Kitabı Pindyck and Rubinfeld, Microeconomics, Prentice Hall International Dornbush, R., Fisher,S. ve Startz, R. Macroeconomics, Irwin McGraw Hill.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Basında çıkan güncel mevzuların okunup sınıfta tartışılması
Ödevler Ders kitabından örnekler
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 4 40
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   1 5 5
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   1 3 3
Ödev   0 0 0
Final   1 10 10
Toplam İş Yükü       108
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4,32
Dersin AKTS Kredisi       4
Hiçbiri