Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATD 316
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin, dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve arkasındaki sistematiği anlamasına katkıda bulunmak, ekonomik coğrafya üzerinden analiz yeteneğini pekiştirmek

Dersin İçeriği: 

Bir Araştırma Alanı olarak Ekonomik Coğrafya ’nın temel kavram, süreç, yaklaşım ve çağdaş sorunlarının tartışılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

         

 

Program Learning Outcomes

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.Cografya ile insanın iktisadi faaliyetleri ilişkisini anlar.

   

4,9,11

1,2,3

A, C

2.Dünya ekonomisindeki gelişmelere ilişkin eleştiriel bir bakış açısı kazanır 

   

6,8,12

1,2,3

A, C

3. Kümelenme, gelişme, uluslararası ticaret ve ÇUŞ’ler gibi olguların dünya ekonomisindeki, rol ve önemini değerlendirebilir. 

   

15,16,8

1,2,3

A, C

4. Ülkeler, bölgeler ve şehirler arasındaki ilişkileri analiz edebilecek bir çerçeveye sahip olur.

   

8,11,13

1,2,3

A, C

5-Rekabetin oluşumu ve şartlarını tartışır

   

4,8,12

1,2,3

A, C

6-Sanayi, Hizmetler, IT sektörlerini ülkelere göre yorumlar

   

8,13,17

1,2,3

A, C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ekonomik Coğrafyaya Giriş: Temel Sorunlar, Kavramlar ve Çerçeveler.

Brakman, Garretsen, and Marrewijk (2009).

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp.1

The World Bank (2009)

2

Coğrafya ve İktisat Teorisi

Brakman, Garretsen, Marrewijk (2009) Chp.2

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp.2

3

Coğrafya ve İktisat Teorisi 

S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk (2009) Chp.2.

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp.3

4

Kalkınmanın Coğrafi Dinamikleri I (Üretim ve Tüketim Alanları)

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp4

Knox, Agnew, McCarthy (2014).

5

Kalkınmanın Coğrafi Dinamikleri II 

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp4

Knox, Agnew, McCarthy (2014).

6

Kentsel Ekonomi ve Tarihsel Gelişimi I

Knox, Agnew, McCarthy (2014).

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp. 8

7

Kentsel Ekonomi ve Tarihsel Gelişimi II

Knox, Agnew, McCarthy (2014).

Mackinnon and Cumbers (2019): Chps. 9 & 10

8

Uluslararası Finans ve Yatırımların Coğrafi Dağılımı

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp. 4

9

Devlet ve Değişen Yönetişim Biçimleri

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp.5

10

Çokuluslu Şirketlerin Değişen Coğrafyaları

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp4

11

Coğrafya ve Emek Piyasalarında Gelişmeler

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp7

12

Bilgi Temelli Ekonomi: Teknolojik Yenilikler, Yaparak-Öğrenme, Kümelenme Teorisi

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp8

13

Küresel Üretim Ağları ve Tedarik Zincirleri

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp9. 

Coe, Kelly and Yeung (2013): Chp.8

14

Ekonomik Coğrafya ve Çevre 

Mackinnon and Cumbers (2019): Chp.12

Coe, Kelly and Yeung (2013): Chp.5

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 
  • Danny Mackinnon and Andrew Cumbers (2019): An Introduction to Economic Geography, Globalization, Uneven Development and Place, Second Edition, Routledge. Edward Elgar.

  • Paul Knox, John Agnew and Linda McCarthy (2014): The Geography of the World Economy, Routledge.

  • Neil M. Coe, Philip F. Kelly and Henry W.C. Yeung (2013): Economic Geography: A Contemporary Introduction. Wiley

  • Frederick P. Stuts and Barney Warf (2012): The World Economy: Geography, Business and Development, Pearson

  • The World Bank (2009): Reshaping Economic Geography, World Development Report.

  • Steven Brakman, Harry Garretsen and Charles van Marr (2009): The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

X

Ödevler

X

Sınavlar

X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

80

Kısa Sınav

   

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme hakkında temel terimlere hakim olmak ve bunu kurumlara, iş yönetimine ve uygulamalara yoğunlaşmasını sağlamak. Bu sayede sorunları analiz edip çözüm üretebilmek.

 

x

       

2

Sosyal davranış, kişilik ve kurum kültürü gibi konuların küresel düzeyde etkisini yorumlayabilmek ve öngörülebilir fırsatların geçerlilik kazanmasını sağlamak.

x

         

3

Öğrenilen bilgileri sahada uygulayabilme ve bunların yetkin bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.

x

         

4

İşletmelerin ekonomik ve hukuki problemlerini inceleme ve onlara çözüm üretebilmek.

 

x

       

5

Dış ticaret üzerinde devletin etkisini fırsatlar perspektifinde doğru araştırıp, yorumlayabilmek.

   

x

     

6

Küresel düzeni, ekonomik ve siyasi açıdan doğru analiz edebilme ve coğrafi özelliklerin etkisini bu perspektiften yorumlayabilmek.

x

         

7

Işletmelerde etik dışı durumlarda sorunu önceden görebilme ve önleme kabiliyetine sahip olmak ile bunu çeşitli işlevsel alanlarda uygulayabilme becerisini kazanmak.

   

x

     

8

Dünya’nın büyük ekonomilerini analiz edebilme ve küresel mali tablonun şekillenmesinde çok-uluslu ve finans şirketlerinin hangi ölçü ve katma değer ile yer aldığını incelemek.

x

         

9

Uluslararası pazarlara giriş kaidelerini gösterme ve faaliyet alanı dahilinde markalaşma ve iletişim stratejileri geliştirebilme yetisi sağlamak

x

         

10

Yönetim, kontrol ve karar alma yeteneği kazandırma ve bunu sosyal ve mesleki ilişkilerde kullanabilmek

   

x

     

11

Ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarının dış politika ve bölgeler kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.

x

         

12

Istatistiki bilgileri öğrenme ve pratike dökme becerisi kazandırma ile bunu projelendirmek

   

x

     

13

Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında toplumsal sorumluluk bilinciyle etik ilkeleri anlayabilme ve uygulayabilmek.

       

x

 

14

Ürettiği projeleri toplum yararına kullanabilme ve duyarlılıkla paylaşabilmek

 

x

       

15

Kültürlerarası farklılığın Uluslararası ticarette meydana getirdiği ötekileştirme üzerinde stratejik karar alabilme ve uygulayabilmek

 

x

       
 

Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin dış siyasetini analiz edebilme ve katma değer sağlayabilmek. Bu bağlamda uluslararası ve uluslar üstü kurumların politikalarını yorumlayabilmek

   

x

     

17

Öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında uygulama ortamı verilerek bunların fonksiyonel değerlerini görebilme ve analiz edebilme becerisini  sağlamak

     

x

   

18

Ulusal ve uluslararası pazara hakim olma ve tüketicinin pazar değerlendirmesi üzerindeki etkisi analiz etme becerisi sağlamak. Doğru tüketici tercihlerini belirleyebilmek.

   

x

     

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

     

Ödev

1

25

25

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

   

160

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

6,4

Dersin AKTS Kredisi

   

6

Hiçbiri