Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATD 243
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, dış ticaret ve uluslararası finans sistemine ilişkin temel kavramları ve teorik çerçeveyi uygulamalarıyla beraber öğrencilere aktarmaktır. İki kısımdan oluşan dersin ilk bölümü dış ticaret teorileri ve politikalarına; ikinci bölümü ise global ekonomiyi anlamada temel oluşturan uluslararası finans siteminin analizine ayrılmıştır.

Dersin İçeriği: 

Dış Ticaret: Dış ticaret teorileri, çok taraflı ve bölgesel ticaret anlaşmaları, dış ticaretin yapısı, dış ticaretin gelir dağilımı üzerindeki etkisi, korumacılık, dış ticaret üzerindeki engellerin ekonomik ve politik etkileri; Uluslararası Finans: Ödemeler dengesi, döviz piyasası, döviz kuru politikaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

DTÖ’nün dünya ticaretindeki rolünü kavrar, serbest ticaret ve diğer tercihli ticaret anlaşmalarının özelliklerini ve etkilerini öğrenir,

5,6

1, 2, 3

A, B

Faktör donanımı ve uluslararası ticaretin yapısı arasındaki ilişkiyi algılar,

5

1, 2, 3

A, B

Dış ticaret modellerinin teorik yapısını ve dış ticaret politikasının ekonomik etkilerini kavrar, dış ticaret ve  gelir dağılımı arasındaki bağlantıyı kurar, 

5,6

1, 2, 3,4

A, B

Dış ticaret politikası araçlarını öğrenir, ekonomik etkilerini analiz edebilir,

5,6,8

1, 2, 3,4

A, B

Ödemeler dengesi tablosunu kavrar, 

11

1, 2, 3

A, B

Döviz kuru, döviz piyasası ve döviz kuru politikalarını anlar,

11,16

1, 2, 3

A, B

Uluslararası finans sistemine ilişkin konuları ekonomik modelleri kullanarak analiz edebilir.

11,16

 

A, B

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş-Uluslararası Ekonomide Ana Temalar 

 

Gerber, Bölüm 1

2

Dünya Ticareti ve Uluslararası Kurumlar   

Gerber, Bölüm 2

3

Ricardocu Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramı ve Dış Ticaretin Getirisi   

Gerber, Bölüm 3

4

Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Faktör Donanımı Kuramı (Heckscher-Ohlin Modeli)

 

Gerber, Bölüm 4

5

Modern Ticaret Kuramları

Gerber, Bölüm 5

6

Tarife ve Kotalar

Gerber, Bölüm 6

7

Dış Ticaret Politikaları

Gerber, Bölüm 7 

8

Ara Değerlendirme ve Ara Sınavı

 

9

Uluslararası Ticaret- İşgücü ve Çevre Standartları

Gerber, Bölüm 8

10

Ödemeler Dengesi

Gerber, Bölüm 9

11

Ödemeler Dengesi

Gerber, Bölüm 9

12

Döviz Kuru ve Döviz Kuru Sistemleri

Gerber, Bölüm 10

13

Döviz Kuru ve Döviz Kuru Sistemleri

Gerber, Bölüm 10

14

Genel Değerlendirme

 

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Gerber J. (2018). International Economics, 7th edition, Pearson / Addison-Wesley.

Diğer Kaynaklar

Ders websitesi, ders notları, makaleler, online kaynaklar. 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları ve ev ödevleri için yönerge ve ekstra örnekler.

Ödevler

Ev Ödevleri

Sınavlar

Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

ADEDİ

KATKI YÜZDESİ

Haftalık ev ödevleri ve ilgili kısa sunumlar

8

50

Ara Sınavlar

1

50

 

 Total

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

 

 Total

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.     X    
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

1

20

20

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.0

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

3