Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 342
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Uluslararası ekonomik gelişmeler ve bunlarla ilgili sorunlar konusunda öğrencileri bilgilendirmek . Ödemeler dengesi ve döviz piyasaları gibi konuklarda gerçek hayattan alınan örnekleri inceleyerek teorilerin yaşadığımız olaylarla ilişkisini açıklamak.

Dersin İçeriği: 

Bu ders Uluslararası İktisat I dersinin devamı olduğundan, birinci kısımda ele alınamayan uluslararası ekonomi kopnularını içerir. Ödemeler dengesi, döviz kurları, açık ekonomilerin işleyişi ve optimum para sahası başlıca konulardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ödemeler dengesi etraflıca incelenir 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Döviz kuru ve döviz piyasaları tartışılır 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Para, faiz ve döviz kuru arasındaki ilişkiler araştırılır 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Döviz kurlarını uzun ve kısa vadede etkileyen faktörler incelenir 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Uluslararası Parasal sistem tartışılır 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Optimum para sahası teorileri ve uygulamaları incelenir 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Açık Ekonomi Makroekonomisi Bölüm 11
2 Açık Ekonomi Makroekonomisi Bölüm 11
3 Uluslararası finansal krizler Bölüm 12
4 Uluslararası finansal krizler Bölüm 12
5  Dünya Ekonomisinde Amerika Birleşik Devletleri Bölüm 13
6  Dünya Ekonomisinde Amerika Birleşik Devletleri Bölüm 13
7 Avrupa Birliği Bölüm 14
8 Avrupa Birliği Bölüm 14
9 Ara sınav  
10 Latin Amerika'da Ticaret ve Politika Reformları Bölüm 15
11 Latin Amerika'da Ticaret ve Politika Reformları Bölüm 15
12 Dünya Ekonomisinde Çin ve Hindistan  Bölüm 17
13 Dünya Ekonomisinde Çin ve Hindistan  Bölüm 17
14 Tekrar  

Kaynaklar

Ders Kitabı James Gerber, International Economics, Pearson, 2018 (7th edition)
Diğer Kaynaklar P.R. Krugman, M. Obstfeld and M. Melitz, International Trade Theory & Policy, 2019, Pearson, 11th edition.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları
Ödevler Konu sonu soruları
Sınavlar Sınav soruları

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 10
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl İçinin Başarıya Oranı   55
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          X
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.        X  
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.          
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          X
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.           X
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 6 90
Ara Sınav   1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   2 0.5 1
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.62
Dersin AKTS Kredisi       6

 

Hiçbiri