Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 363
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

(1) Asya, Afrika, Latin Amerika, Doğu ve Orta Avrupa’nın gelişmekte olan ülkelerinin ekonomik kalkınma süreçlerini incelemek, (2) Gelişmekte olan ülkelerin problemlerini analiz etmek, (özellikle yavaş büyüme, durgunluk, yüksek yoksulluk oranları, yüksek gelir eşitsizliği ve kronik dış krizlere bağlı olan problemleri), (3) Büyümeyi hızlandıracak stratejileri tartışmak, sürdürülebilir kalkınma sağlamak, yoksulluğu, gelir eşitsizliğini ve dış dengesizlikleri azaltmak, (4) Türkiye ve diğer ekonomilerdeki gelişmeleri analitik açıdan değerlendirme ve yorumlama becerisini kazanmak, (5) ekonomik kalkınma ile ilgili akademik araştırmaları takip edebilmek ve sunabilmek.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, gelişmiş, gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin kalkınma süreçlerinin ekonomik etkilerini inceler. Dersin odağı sadece ekonomik büyüme ve yapısal değişiklikleri teşvik edecek metotlar değil; aynı zamanda sağlık, eğitim ve çalışma yeri koşullarını kamu ve özel kanallar vasıtasıyla geliştirmektir. Bu derste, dünyadaki gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin detaylı anket verileri ve gelişme sürecinde denenen ve uygulanan politikalar incelenecektir. İktisadi kalkınma teorileri ve ekonomik kalkınmanın temel ögeleri karşılaştırmalı veriler ile incelenecek, sonuçlar tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğrenim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilmek ve gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerini değerlendirebilmek 

1, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 12 

A, C 

Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için gerekli politika ve uygulamaları öğrenmek ve uygulama önerileri getirmek 

1, 2, 5, 6,7

1, 2, 3, 12 

A, C 

Gelişme İktisadı ile ilgili araştırma ve çalışma yapıp, sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme becerisi kazanmak ve sunabilmek; soruları cevaplayabilmek 

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 12 

A, C 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları sorunları anlamak ve bu ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki farkın açılmaması için gerekli değişiklikleri tartışabilmek ve çözümler üretebilmek 

1, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 12 

A, C 

Ülke analizleri ve karşılaştırmaları ve vaka incelemeleri yapabilmek ve gelişmenin artması için gerekli adımları planlayabilmek 

1, 2, 5, 6, 7

1, 2, 3, 12 

A, C 

Gelir ve cinsiyet eşitsizlikleri ve yoksulluk konuları ile ilgili olarak gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiklerini incelemek ve bu negatif etkileri azaltmak için plan yapmak 

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 12 

A, C 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ekonomik Kalkınma: Giriş ve Genel Bakış 

 

2

Ekonomik Büyüme Teorileri 

 

3

Eşitsizlik ve Kalkınma İlişkisi 

 

4

Ekonomik Eşitsizlik 

 

5

Yoksulluk ve Yetersiz Beslenme 

 

6

Nüfus Artışı ve Ekonomik Kalkınma 

 

7

Ara Sınav

 

8

Kırsal ve Kentsel Kalkınma 

 

9

Beşeri Sermaye ve Kalkınma

 

10

Tarımsal Dönüşüm ve Kalkınma

 

11

Çevre ve Kalkınma

 

12

Mutluluk ve Kalkınma

 

13

Refah ve Kalkınma

 

14

Varlık, Gelişme ve Kalkınma

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development.

Jeffrey Sachs, Sürdürülebilir Kalkınma Çağı 

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Dönem içinde çeşitli makaleler incelenmektedir. 

Ödevler

Dönem içinde verilmektedir. 

Sınavlar

Bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Ödevler (ve/veya Sosyal Sorumluluk Projesi)

1

20

Final

1

40

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

60

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          X
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.       X  
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          X
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.          X
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.           X
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

5

5

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

1

25

25

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

3