Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 364
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunları iktisadi bakış açısı ile analiz etmek ve çözmeye çalışmak.

Dersin İçeriği: 

Geleneksel mikro iktisat teorisi araçları, Sağlık iktisatçıları için istatistiki araçlar, Sağlık üretimi, ve maliyeti, Sağlık piyasalarında tüketici tercihleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Mikro iktisadi ve istatistiksel yöntemlerin sağlık alanındaki uygulamalarını anlar. 2,5,7 1,2,3 A,C,KS
Sağlık üretim fonksiyonu, maliyet hesaplamalarına hakimdir. 2,5,7 1,2,3 A,C,KS
Sağlık talebini bilir. 2,5,6,7 1,2,3 A,C,KS
Sağlık sigortası arz ve talebini bilir. 2,5,6,7 1,2,3 A,C,KS
Tüketici davranışı mekanizmasına hakimdir. 1,3,4 1,2,3 A,C,KS

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık İktisadı ile ilgili Mikroiktisadi araçlar Ünite 2
2 Sağlık İktisadı ile ilgili Mikroiktisadi araçlar Ünite 2
3 Sağlık İktisadı ile ilgili İstatistiki araçlar Ünite 3
4 Sağlık İktisadı ile ilgili İstatistiki araçlar Ünite 3
5 Sağlık Üretimi Ünite 4
6 Sağlık Üretimi Ünite 4
7 Sağlıklık Hizmetleri teknolojileri, üretim ve maliyetleri Ünite 5
8 Sağlıklık Hizmetleri teknolojileri, üretim ve maliyetleri Ünite 5
9 Ara Sınav  
10 Sağlık Sermayesi talebi Ünite 6
11 Sağlık sigortası arz ve talebi Ünite 7
12 Sağlık sigortası arz ve talebi Ünite 7
13 Tüketici tercihleri ve talep Ünite 8
14 Tüketici tercihleri ve talep Ünite 8

Kaynaklar

Ders Kitabı The Economics of Health and Health Care by Folland, Goodman, and      Stano, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar 2. Health Economics: Theory, Insights, and Industry Studies, 5th Edition, Cengage Learning

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler Kısa sınavlar, ödevler 
Sınavlar 1 arasınav

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 30
Ödevler 2 20
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.    X      
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.        X  
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.   X      
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.      X    
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.        X  
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 6 90
Ara Sınav   1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   2 0.5 1
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.62
Dersin AKTS Kredisi       6

 

Hiçbiri